PHÁP LUẬT
Cập nhật 19:40 | 02/06/2020 (GMT+7)
.

Cắt giảm thực chất

08:55 | 22/02/2020
Năm 2020, tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1.1.2020, Chính phủ tiếp tục xác định thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành; hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành.

Rà soát 1.501 mặt hàng

Năm 2019, các bộ, ngành liên quan đã thực hiện việc rà soát kiểm tra chuyên ngành, tương đương với 1.012 dòng hàng tính theo mã số hàng hóa (mã số HS) ở cấp độ 8 chữ số, và tương ứng với 1.501 mặt hàng. Trong đó, có những mặt hàng hiện đang chịu sự kiểm tra, quản lý của nhiều bộ, ngành; đơn cử, sản phẩm nồi hơi dùng trong giao thông vận tải và phương tiện thăm dò khai thác trên biển, có áp suất làm việc định mức của hơi trên 0,7 bar phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; vừa phải kiểm tra chất lượng sau thông quan theo quy định của Bộ Giao thông - Vận tải. Hay, sản phẩm dây và cáp điện hạ áp phải kiểm tra chất lượng theo quy định của Bộ Công thương và Bộ Khoa học và Công nghệ. Hoặc, thiết bị gia dụng nhập khẩu (gồm: bình đun nước nóng có dự trữ, nồi cơm điện, quạt điện, bóng đèn huỳnh quang compact, tủ lạnh, tủ kết đông...) phải kiểm tra chất lượng của Bộ Khoa học và Công nghệ; vừa phải kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu theo quy định của Bộ Công thương...

Sau khi rà soát, các bộ, ngành đã đề xuất phương án tập trung đầu mối kiểm tra chuyên ngành đối với 1.501 mặt hàng nêu trên. Bên cạnh một số nhóm sản phẩm, hàng hóa mà các Bộ thống nhất được phương án, còn nhiều mặt hàng các bộ không thống nhất được hướng xử lý. Đơn cử, thiết bị Ra đa, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến, Bộ có trách nhiệm quản lý nhà nước về toàn bộ các thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện (trong đó có thiết bị Ra da); còn Bộ Giao thông - Vận tải quản lý thiết bị Ra đa để bảo đảm an toàn sinh mạng con người trên biển - tàu biển, theo các quy định của Công ước Solas-74. Do vậy, để việc quản lý, kiểm tra thiết bị ra đa được thống nhất, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất để Bộ tiếp tục quản lý, kiểm tra đối với thiết bị Ra đa theo các quy định hiện hành. Trong khi đó, Bộ Giao thông - Vận tải cho rằng, Bộ đang thực hiện quản lý chuyên ngành đối với sản phẩm Ra đa được sử dụng lắp đặt trên tàu biển theo quy định của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO), công ước quốc tế về an toàn sinh mạng người trên biển (SOLAS 74) với đầy đủ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá.

Cải cách mạnh mẽ thủ tục hải quan theo hướng điện tử hóa, hướng tới hải quan điện tử, phù hợp chuẩn mực quốc tế; trình Chính phủ trong quý I.2020 Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành theo hướng cơ quan hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu (trừ các mặt hàng liên quan đến an ninh, quốc phòng, kiểm dịch…).

Tập trung một đầu mối

Thực tế, nếu không đưa ra được phương án thống nhất thì sẽ tiếp tục gây khó khăn, tốn kém thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức cuộc họp với các Bộ: Giao thông - Vận tải; Thông tin và Truyền thông; Công thương; Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Tài chính về phương án xử lý tập trung một đầu mối chủ trì thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với các nhóm sản phẩm, hàng hóa mà các bộ còn chưa thống nhất phương án xử lý, gồm: Hệ thống lạnh; Ra da; Nguyên liệu sản xuất nước giải khát; Sữa, các sản phẩm khác từ sữa; Bột, tinh bột có nguồn gốc thực vật; Chất hỗ trợ chế biến Casein; Dược liệu.

Tại cuộc họp trên, các bộ, ngành liên quan đã thống nhất việc xử lý sự chồng chéo. Chẳng hạn, miễn kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với ra đa; giao cơ quan Hải quan căn cứ hồ sơ, giấy tờ nộp cho Hải quan, làm căn cứ kiểm tra, thông quan hàng hóa cho đến khi sửa đổi Nghị định số 74/2018/NĐ-CP. Đối với một số nguyên liệu sản xuất nước giải khát: Giao Bộ Công thương rà soát, cắt giảm sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ vừa phải kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm dịch để thống nhất một đầu mối là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện kiểm tra chuyên ngành.

Như vậy, cùng với sự chỉ đạo của Chính phủ và sự vào cuộc của các bộ ngành liên quan đã hoàn thành việc quyết định phương án xử lý 1.501 mặt hàng còn có sự chồng chéo, trùng lặp trong kiểm tra chuyên ngành giữa các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều quy định, thủ tục kiểm tra chuyên ngành còn rườm rà, phức tạp, chưa bảo đảm thống nhất “một cửa”, một đầu mối… Do đó, tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1.1.2020, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện cải cách toàn diện kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN. Trong đó, Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ đến hết năm 2020, thực hiện đầy đủ các cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, gồm: áp dụng quản lý rủi ro dựa trên cơ sở đánh giá, phân tích về mức độ tuân thủ của doanh nghiệp và mức độ, quy mô rủi ro của hàng hóa; chuyển mạnh từ chủ yếu thực hiện kiểm tra tại giai đoạn thông quan hàng hóa sang chủ yếu giám sát tại thị trường nội địa; công bố công khai danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành với mã số HS ở cấp độ chi tiết…

Đặc biệt, hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành. Trong quý I.2020 công bố công khai, đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của bộ quản lý chuyên ngành về danh mục với mã HS tương ứng kèm theo Bảng so sánh danh mục mặt hàng quản lý, kiểm tra chuyên ngành trước và sau khi cắt giảm.

Nguyễn Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang