PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:01 | 06/04/2020 (GMT+7)
.

Vướng mắc trong xác định chứng cứ hợp pháp

08:24 | 18/02/2020
Luật Tố tụng Hành chính năm 2015 đã thêm quy định về phương thức nộp đơn khởi kiện thông qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án. Quy định này đã giúp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian đi lại tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng luật đã gặp không ít khó khăn trong việc xác định chứng cứ và kiểm sát việc thực thi pháp luật trước giai đoạn thụ lý vụ án.

Khoản 2, Điều 118 Luật Tố tụng Hành chính năm 2015 quy định, kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Căn cứ vào Khoản 1, Điều 82 Luật Tố tụng Hành chính năm 2015 thì tài liệu đọc được coi là chứng cứ nếu là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp hoặc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp, xác nhận. Vậy trong trường hợp những tài liệu, chứng cứ nộp qua Cổng thông tin điện tử chưa được công chứng, chứng thực có được xem là chứng cứ hợp pháp hay không? Việc thụ lý vụ án sẽ được thực hiện như thế nào? Đến nay, vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thi hành đối với trường hợp nói trên dẫn đến việc lúng túng trong quá trình áp dụng luật.

Bên cạnh đó, liên quan đến việc kiến nghị với Tòa án về việc trả lại đơn khởi kiện, Khoản 1, Điều 124 luật Tố tụng Hành chính năm 2015 có quy định trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được văn bản trả lại đơn khởi kiện, người khởi kiện có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện. Tuy nhiên, trên thực tế Tòa án chỉ ra thông báo về việc trả lại đơn khởi kiện mà không kèm theo đơn kiện, tài liệu, chứng cứ dẫn đến việc Viện kiểm sát không thể nắm rõ hết nội dung vụ việc và gây khó cho Viện kiểm sát khi thực hiện quyền kiến nghị của mình.

Cũng tại Khoản 2, Điều 25, Luật Tố tụng Hành chính năm 2015 quy định Viện kiểm sát kiểm sát vụ án hành chính từ khi thụ lý vụ án đến khi kết thúc việc giải quyết vụ án. Theo đó, Viện kiểm sát sẽ tiến hành kiểm sát từ giai đoạn thụ lý vụ án đến khi vụ án kết thúc để bảo đảm quá trình giải quyết vụ án đúng quy định pháp luật. Vậy, trước giai đoạn thụ lý vụ án thì Viện kiểm sát không thể thực hiện quyền giám sát của mình. Chính vì lẽ đó, trong trường hợp Tòa án không chấp nhận đơn khởi kiện của người khởi kiện và không gửi thông báo cho Viện kiểm sát về việc trả lại đơn khởi kiện thì Viện kiểm sát không thể thực hiện quyền kiến nghị của mình theo quy định. Bởi lẽ, Luật Tố tụng Hành chính năm 2015 không quy định về việc Viện kiểm sát được quyền kiểm sát trực tiếp tại Tòa án liên quan đến việc xem xét và thụ lý đơn khởi kiện. Do đó, việc Tòa án có thông báo cho Viện kiểm sát biết về việc trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện hay không sẽ tùy thuộc vào ý chí của Tòa án. Điều này ảnh hưởng đến quyền khởi kiện của người khởi kiện.

Từ thực tế này, thiết nghĩ cần phải bổ sung quy định liên quan đến việc kiểm sát trước giai đoạn thụ lý vụ án và cần có hướng dẫn cụ thể về việc xác định chứng cứ trong trường hợp người khởi kiện nộp đơn qua Cổng thông tin điện tử để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện.

Nguyễn Ngân
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang