PHÁP LUẬT
Cập nhật 08:05 | 19/01/2020 (GMT+7)
.

Nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn các thông tin sai trái chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng

18:32 | 11/12/2019
Ngày 11.12, tại Hà Nội, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng của lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong tình hình mới”.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng nêu rõ: trong thời đại của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nền kinh tế, chính trị, xã hội của các quốc gia trên thế giới đã và đang chịu sự tác động nhiều mặt của mạng viễn thông, Internet, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Ở Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tốc độ truyền thông tin nhanh, diện tham chiếu rộng của mạng Internet và các trang mạng xã hội để tăng cường hoạt động tán phát các thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta trên không gian mạng. Nội dung chống phá, xuyên tạc rất đa dạng, từ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các lĩnh vực cụ thể như: kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự... với mưu đồ làm suy giảm, xói mòn niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo nên những dư luận xấu trong xã hội và phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo đó, hội thảo nhằm nghiên cứu, nhận diện đầy đủ về các thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng cũng như đánh giá thực tiễn công tác đấu tranh ngăn chặn của lực lượng CAND hiện nay. Từ đó, đưa ra những kiến nghị, đề xuất các giải pháp có tính khoa học, hiệu quả góp phần nâng cao hiệu quả phản bác, đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận, tập trung luận giải, làm rõ những giá trị khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và các thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng hiện nay, trao đổi kinh nghiệm trong thực tiễn công tác của các đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng CAND. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phản bác, đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên không gian mạng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Tin và ảnh: Trần Hải
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang