PHÁP LUẬT
Cập nhật 19:05 | 28/01/2020 (GMT+7)
.

Sửa quy định về chi phí đối với chuyển nhượng vốn nhà nước

00:22 | 09/12/2019
Là nội dung của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đang được Bộ Tài chính xây dựng.

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2018/NĐ-CP như sau: xác định giá khởi điểm trong trường hợp thực hiện các phương thức đấu giá, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận mà vẫn không chuyển nhượng hết số vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước.

Hiện, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP hiện nay chưa quy định việc xác định lại giá khởi điểm trong trường hợp thực hiện các phương thức đấu giá, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận mà vẫn không chuyển nhượng hết số vốn nhà nước/vốn của doanh nghiệp nhà nước cần chuyển nhượng. Do đó, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung theo hướng: sau khi thực hiện các phương thức đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa thuận để chuyển nhượng vốn mà vẫn không chuyển nhượng hết số vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước cần chuyển nhượng thì cơ quan đại diện chủ sở hữu/doanh nghiệp nhà nước căn cứ nhu cầu thị trường và khả năng phát triển của doanh nghiệp để lựa chọn thời điểm tiếp tục thực hiện chuyển nhượng vốn, đồng thời quyết định xác định lại mức giá khởi điểm đã công bố để chuyển nhượng vốn theo thứ tự thực hiện các phương thức giao dịch quy định.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định về chi phí đối với chuyển nhượng vốn nhà nước theo hướng: “Cơ quan đại diện chủ sở hữu là các bộ, ngành và địa phương xây dựng dự toán chi phí chuyển nhượng vốn nhà nước (bao gồm cả trường hợp chuyển nhượng quyền mua cổ phần, quyền góp vốn) gửi Bộ Tài chính để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để cấp tiền tạm ứng. Mức tạm ứng tối đa 70% tổng dự toán chi phí chuyển nhượng vốn theo quyết định đã được duyệt cho các bộ, ngành và địa phương. Đối với các đơn vị đã thực hiện chuyển nhượng vốn Nhà nước nhưng không thành công hoặc đang triển khai thực hiện chuyển nhượng vốn Nhà nước trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành số tiền cấp tạm ứng có thể lớn hơn 70% tổng dự toán chi phí chuyển nhượng vốn đã duyệt.

N. Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang