PHÁP LUẬT
Cập nhật 16:08 | 24/01/2020 (GMT+7)
.

Đơn giản hóa trong đăng ký mua điện

08:34 | 08/12/2019
Đăng ký mua điện hạ áp, đăng ký mua điện trung áp và thanh toán tiền điện dự kiến triển khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thời gian tới. Tuy nhiên để có thể triển khai được việc này cần phải rà soát các thủ tục, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ.

Vẫn nhiều giấy tờ

Hiện các thủ tục đăng ký mua điện hạ áp, đăng ký mua điện trung áp hiện nay được quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21.10.2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực và Quyết định số 505/QĐ-EVN 13.5.2017 về việc ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Theo đó, các trường hợp đăng ký mua điện hạ áo cơ bản có các bước thực hiện như nhau, chỉ khác nhau về thành phần hồ sơ đối với từng trường hợp, thời hạn giải quyết quy định khác nhau giữa thành thị và nông thôn, trường hợp phải lắp dựng thêm cột/cáp ngầm/lắp đặt máy biến dòng điện. Các hồ sơ gồm: Giấy đề nghị mua điện, giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức), giấy tờ xác định chủ thể hợp đồng mua bán điện, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú/xác nhận công an quản lý trên địa bàn của các hộ dùng chung, giấy ủy quyền có chữ ký của các hộ dùng chung, giấy cam kết thanh toán hết nợ tiền điện với chủ hợp đồng mua bán điện đang dùng chung, Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện, bản đăng ký biểu đồ phụ tải. (Trường hợp khách hàng sản xuất, kinh doanh dịch vụ), giấy bảo lãnh của ngân hàng hoặc đặt cọc. Thời hạn giải quyết đối với thành phố, thị xã, thị trấn là không quá 3 ngày làm việc; đối với nông thôn là không quá 5 ngày làm việc; nếu phải lắp dựng thêm cột/cáp ngầm/lắp đặt máy biến dòng điện không quá 7 ngày làm việc.

Liên quan đến các thủ tục đăng ký mua điện trung áp, có 3 trường hợp: Khách hàng mua điện sinh hoạt; khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt (công suất đến 2.000kVA, công suất lớn hơn 2.000kVA); khách hàng mua buôn điện nông thôn. Các trường hợp cơ bản có các bước thực hiện như nhau, chỉ khác nhau về thành phần hồ sơ. Các thành phần hồ sơ là: Giấy đề nghị mua điện, giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức), Giấy tờ xác định chủ thể Hợp đồng mua bán điện, Thông tin đăng ký đấu nối, Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện, Giấy phép hoạt động Điện lực (trường hợp mua buôn điện có công suất lớn hơn 50kVA).

Cải cách từ hồ sơ, giấy tờ

 Đến cuối tháng 9.2019, đã có 37/63 tỉnh, thành phố ban hành quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn.

Nhiều ý kiến cho rằng, các thủ tục đăng ký mua điện hạ áp và trung áp hiện nay về cơ bản là phù hợp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, để triển khai kết nối Cổng Dịch vụ công với các dịch vụ này, cần cải cách quy trình nghiệp vụ. Chẳng hạn, đối với thủ tục đăng ký mua điện hạ áp thì giảm tối đa các giấy tờ mà khách hàng phải cung cấp bằng cách bãi bỏ 3 loại giấy tờ gồm: Giấy đề nghị mua điện, giấy tờ tùy thân và giấy tờ xác định chủ thể hợp đồng mua bán điện.

Thay thế giấy đề nghị mua điện và giấy tờ liên quan bằng phương thức kê khai trực tuyến và bổ sung các thông tin này trên trang web khi khách hàng đăng ký dịch vụ trực tuyến, chỉ phải có giấy mua điện trong trường hợp thực hiện trực tiếp. Hoặc, đối với thủ tục đăng ký mua điện trung áp thì xem xét, bãi bỏ yêu cầu phải có bản đăng ký điểm đấu nối mà thay vào đó bổ sung các thông tin bày vào nội dung kê khai hoặc giấy đề nghị mua điện trong trường hợp thực hiện trực tiếp. Trường hợp thực hiện trực tuyến, nếu vẫn phải có bản đăng ký điểm đấu nối, đề nghị rà soát, chỉnh sửa mẫu đăng ký điểm đấu nối để lược bỏ những nội dung thông tin đã được Hệ thống ghi nhận ở phần thông tin do khách hàng kê khai.

Để thực thi các đề xuất cải cách nêu trên, Bộ Công thương cần chủ trì rà soát Nghị định số 137/2013/NĐ-CP và các quy định liên quan nhằm đơn giản hóa quy trình, thủ tục thực hiện việc cấp điện trung áp, hạ áp. Đồng thời, ngành điện cần thực hiện nhiều thủ tục liên quan tới các sở, ngành khác nhau tại địa phương, một số bước mỗi địa phương phân công cho các sở, ngành khác nhau thực hiện, ví dụ như bước thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện và cấp phép thi công xây dựng công trình điện có thể do Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải hoặc UBND cấp huyện tùy từng tỉnh.

Nguyễn Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang