PHÁP LUẬT
Cập nhật 17:11 | 06/06/2020 (GMT+7)
.
Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính

Công khai, công bằng, đúng thẩm quyền

08:01 | 03/12/2019
Phát sinh chức danh mới thì xử lý thế nào là những một trong những bất cập nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 46, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định, thẩm quyền của thanh tra trong xử phạt vi phạm hành chính, ngoài các chức danh như thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ, chánh thanh tra sở, chánh thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ, cấp sở, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Luật này còn liệt kê các chức danh là người đứng đầu cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định của Chính phủ.

Đúng thẩm quyền

Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định nguyên tắc “đúng thẩm quyền” trong xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định từ Điều 38 đến Điều 51, Luật Xử lý vi phạm hành chính, hiện có 183 chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính như Chủ tịch UBND các cấp; công an; bộ đội biên phòng; cảnh sát biển; hải quan... Đó là chưa kể các chức danh có chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành do Chính phủ quy định. Như vậy, Luật Xử lý vi phạm hành chính chỉ quy định liệt kê các chức danh có thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, mức xử phạt tiền, thẩm quyền áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả của các chức danh. Trên cơ sở đó, Chính phủ quy định cụ thể hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với từng vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước.


Cảnh sát biển xử lý vi phạm hành chính Nguồn: ITN

Bên cạnh đó, để đáp ứng các nguyên tắc của việc xử lý vi phạm hành chính, việc áp dụng quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi tên gọi của các chức danh có sự thay đổi do sự thay đổi về tổ chức, Điều 53, Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định trường hợp chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Luật này có sự thay đổi về tên gọi thì chức danh đó có thẩm quyền xử phạt. Chẳng hạn, năm 2013, Cục Cảnh sát biển đổi tên thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển theo Nghị định số 96/2013/NĐ-CP ngày 27.8.2013 của Chính phủ; ngày 10.9.2014, các vùng cảnh sát biển được đổi tên thành Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển theo quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng. Trong trường hợp này, những người có thẩm quyền thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển chỉ đơn thuần là sự thay đổi về tên gọi nên vẫn có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Điều 41, Luật Xử lý vi phạm hành chính (chức danh Tư lệnh Cảnh sát biển và Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển cũng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính như chức danh Cục trưởng Cục Cảnh sát biển và Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển trước đây).

Xử lý khi có phát sinh chức danh?

Kết quả 6 năm thực hiện cho thấy, do Điều 53 chưa quy định rõ những trường hợp thay đổi về tên gọi, đồng thời với thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nên xảy ra không ít sự lúng túng, bất cập. Chẳng hạn, trường hợp tên gọi của chức danh vẫn được giữ nguyên đúng như tên gọi được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính nhưng tổ chức đã có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; trường hợp tên gọi của chức danh có sự thay đổi, đồng thời, cơ cấu tổ chức của đơn vị cũng thay đổi (không đơn thuần chỉ là thay đổi tên gọi như trường hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thành Cảnh sát biển và Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển).

Xuất phát từ vướng mắc nêu trên, cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Tư pháp đã đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 53, Luật Xử lý vi phạm hành chính để xử lý trong trường hợp phát sinh các chức danh mới có thẩm quyền xử phạt mà chưa được quy định trong Luật (hoặc ít nhất điều chỉnh các chức danh có sự thay đổi tên gọi, đồng thời với thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Liên quan đến vấn đề này, hiện có hai luồng ý kiến. Thứ nhất, giao cho Chính phủ quy định; thứ hai, Chính phủ quy định sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp Đặng Thanh Sơn cho biết, Cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 53, Luật Xử lý vi phạm hành chính theo loại ý kiến thứ 2 để đáp ứng sự linh hoạt trong thực tiễn áp dụng, khi có sự thay đổi về tên gọi của cơ quan, tổ chức, kéo theo sự thay đổi về tên gọi của chức danh trong quá trình quản lý).

Phạm Hải
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang