PHÁP LUẬT
Cập nhật 15:50 | 11/12/2019 (GMT+7)
.
Sổ tay

Vấn đề cốt lõi

07:36 | 02/12/2019
Nằm trong chuỗi các hoạt động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Bộ Y tế đang xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế.

Tuy nhiên, Nghị định số 169/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế, có hiệu lực từ ngày 31.12.2018. Như vậy, việc tổ chức thực hiện nghị định này chưa được 1 năm mà đã xem xét sửa đổi. Đáng lưu ý là Nghị định 169/2018 được đánh giá là đã có hàng loạt các sửa đổi, bổ sung liên quan đến trang thiết bị y tế so với Nghị định 36/2016 về quản lý trang thiết bị y tế.

Một trong những lý do được Bộ Y tế giải thích cho việc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Nghị định 169/2018 là, do lần đầu tiên thực hiện việc cấp phép lưu hành đối với trang thiết bị y tế nên có nhiều tình huống phát sinh trong thực tế ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình xem xét để cấp đăng ký lưu hành mà mỗi phát sinh này đều đòi hỏi phải chỉnh sửa, hoàn thiện phần mềm đăng ký. Đồng thời, việc xây dựng, phê duyệt dự án, tính giá thuê dịch vụ công nghệ thông tin cũng như việc lựa chọn thuê đơn vị thực hiện theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30.12.2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể nên Bộ Y tế lúng túng trong quá trình thực hiện, chậm tiến độ lựa chọn đơn vị thực hiện. Đến nay, Bộ Y tế vẫn đang thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu, dự kiến đến tháng 12.2019 sẽ lựa chọn được đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Nghị định.

Theo quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP và Nghị định số 169/2018/NĐ-CP thì toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế đều được Bộ Y tế thực hiện theo hình thức dịch vụ công nghệ thông tin cấp độ 4. Tính đến ngày 15.10.2019, Bộ Y tế đã hoàn thành thực hiện quy trình kỹ thuật 8/9 thủ tục nêu trên theo lộ trình do Chính phủ quy định và chỉ còn thủ tục đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế loại B, C và D. Tuy nhiên, do phần mềm chưa hoàn thiện nên chưa thể hướng dẫn cho doanh nghiệp về nộp và điều chỉnh hồ sơ cũng như đào tạo chuyên gia thẩm định và cấp phép nên mặc dù đã tiếp nhận gần 10.000 hồ sơ nhưng vẫn chưa thể thẩm định để cấp số đăng ký lưu hành.

Từ những lý giải nêu trên, cho thấy có những vấn đề “muôn năm cũ” như là thiếu hướng dẫn văn bản nên các bộ, ngành lúng túng trong thực hiện văn bản. Điều đáng nói, việc thiếu hướng dẫn đã kéo dài được gần 5 năm kể từ ngày Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30.12.2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước có hiệu lực pháp luật (Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.2.2015), nhưng vẫn chưa được xử lý. Ngoài câu chuyện trên, thì lý do phải sửa đổi, bổ sung nghị định trên lại nằm ở câu chuyện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành nhà nước - một vấn đề đã được thực hiện trong rất nhiều năm qua. Vậy, nếu không giải quyết vấn đề cốt lõi của nó, thì việc sửa đổi, bổ sung Nghị định169/2018/NĐ có thực sự đáp ứng được việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia như Nghị quyết số 02/NQ-CP đã đề ra?

Đình Khoa
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang