PHÁP LUẬT
Cập nhật 21:49 | 22/02/2020 (GMT+7)
.
Sổ tay

“Nút thắt” cần tháo gỡ

08:27 | 03/11/2019
Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh 2018 (PAPI) và kết quả khảo sát thực địa do Bộ Tư pháp tiến hành trong khuôn khổ Chương trình “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) ở 3 địa phương Hà Giang, Kiên Giang và Đắk Nông cho thấy, có từ 45 - 50% số người được khảo sát sẽ không đến toà án để giải quyết các mâu thuẫn dân sự; thay vào đó sẽ nhờ tổ hòa giải ở cơ sở để tiến hành hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp của họ.

Trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018, các tổ hòa giải ở cơ sở trên cả nước đã tiến hành hòa giải 760.755 vụ, việc, trong đó hòa giải thành 612.807 vụ, việc (đạt tỷ lệ 80,6%); hòa giải không thành 147.948 vụ. việc (tỷ lệ 19,4%). Có 79,5% người dân tham gia trong nghiên cứu tại 3 địa phương khảo sát hoàn toàn tin tưởng và rất tin tưởng vào vai trò, giá trị và tác động của hòa giải ở cơ sở. Tuy nhiên hiện nay, hòa giải viên ở cơ sở còn thiếu tính chuyên nghiệp, kiến thức pháp luật còn hạn chế, kỹ năng hòa giải chưa cao; chỉ có 37,1% ý kiến người dân đánh giá hòa giải viên am hiểu pháp luật, hiểu vụ việc mặc dù có đến 65 - 73% người dân được hỏi đã đánh giá hòa giải viên là nhiệt tình, hòa nhã, có trách nhiệm, có uy tín. Như vậy, “nút thắt” của công tác hòa giải chính là việc nâng cao nghiệp vụ, kiến thức cho các hòa giải viên; đồng thời có chế độ hỗ trợ, thu hút, khuyến khích người có kiến thức pháp luật, nhiệt tình với công tác xã hội, đoàn thể tham gia vào công tác hòa giải.

Liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”. Ngoài mục tiêu tổng thể, Đề án cũng đã đưa ra nhiều mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn thực hiện. Theo đó, giai đoạn 1 (từ năm 2019 đến hết năm 2020) có ít nhất 95% tổ hòa giải ở cơ sở được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, thành phần cơ cấu hòa giải viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở; từ  60% - 75% hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành.

Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của Trung ương, tỷ lệ này là 100%. Giai đoạn 2 (từ năm 2021 đến hết năm 2022): 100% hòa giải viên ở cơ sở mới được bầu, bổ sung, kiện toàn hàng năm được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành; ít nhất 90% hòa giải viên ở cơ sở được tiếp cận và sử dụng Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở bằng các hình thức phù hợp để tự nâng cao năng lực, nghiệp vụ hòa giải…

Có thể thấy, để hoàn thành được các mục tiêu đặt ra trong khoảng thời gian còn lại của năm 2019 không còn nhiều, liệu trong năm 2020, mục tiêu 60 - 75% hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành, có được hoàn thành bởi, hòa giải viên là những người được nhân dân tín nhiệm bầu, UBND cấp xã ra quyết định công nhận, hoạt động tự nguyện, tự quản vì lợi ích chung của cộng đồng và đa phần trong số họ là những người cao tuổi. Vì vậy, đội ngũ này thường xuyên biến động qua các năm. Đó là chưa kể đến điều kiện ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì việc vận động phụ nữ tham gia hoạt động hòa giải còn khó khăn.

Nguyễn Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang