PHÁP LUẬT
Cập nhật 00:30 | 17/11/2019 (GMT+7)
.
Thực hiện văn hóa công vụ

Chế tài xử lý chưa nghiêm

07:47 | 29/10/2019
Quyết định 1847 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ quy định rõ, công chức khi tiếp xúc và giao dịch với người dân phải “4 xin” và “4 luôn”, đó là xin chào, xin cảm ơn, xin lỗi, xin phép và luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. Tuy nhiên, do chưa nhận thức đầy đủ về văn hóa công vụ cũng như chế tài xử lý vi phạm chưa nghiêm vẫn còn không ít vụ việc liên quan đến văn hóa ứng xử của cán bộ gây bức xúc trong dư luận.

Nhiều nơi chưa chuyên nghiệp

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho biết, để góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm  tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân, xã hội, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1847/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ và Quyết định số 733/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Theo đó, Quyết định 1847 quy định rõ chuẩn mực ứng xử của công chức với người dân khi giải quyết công việc. Đó là khi giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình và giải thích cặn kẽ với người dân. Thực hiện quy định này, công chức khi tiếp xúc và giao dịch với người dân phải “4 xin” và “4 luôn”, đó là xin chào, xin cảm ơn, xin lỗi, xin phép và luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Thực tế, phong trào về thực hiện văn hóa công vụ đã được hưởng ứng, phát triển rộng rãi tại hầu khắp các bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua, đội ngũ công chức, viên chức đã ngày càng hướng đến sự chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong thực hiện văn hóa công sở, một số nơi tồn tại như cán bộ thiếu chuyên nghiệp trong công việc; công tác tiếp công dân chưa thường xuyên, chưa đi vào thực chất. Một bộ phận cán bộ công chức mang nặng tư duy cửa quyền, thiếu trách nhiệm với dân, có lời nói, hành xử chưa chuẩn mực gây bức xúc trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Tại tọa đàm trực tuyến với chủ đề : “Văn hóa ứng xử và trách nhiệm cán bộ công chức: Quy định nhiều, chế tài yếu” do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức mới đây, các chuyên gia nhận định: Trong thời gian qua, văn hóa công vụ đã có chuyển biến và thay đổi tích cực. Sự chuyển biến tích cực trong văn hóa công vụ góp phần thúc đẩy sự cải cách hành chính, sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới. Tuy vậy, tính chuyên nghiệp và minh bạch ở một vài nơi vẫn chưa làm tốt trong quy trình thủ tục cũng như trách nhiệm của cán bộ công chức. Chính vì không minh bạch nên việc giải quyết quy trình thủ tục dẫn đến một số câu chuyện phản cảm mà dư luận bức xúc trong thời gian qua.

Đề án Văn hóa công vụ nêu rõ: Khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ý thức rõ về chức trách, bổn phận của bản thân, bao gồm: Phải sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó. Tâm huyết, tận tụy, gương mẫu làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; không vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”. Không được gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân…

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Mặc dù quy định về xử lý cán bộ, công chức vi phạm văn hóa nơi công sở và công cộng, nhiều bộ, ngành đã có, song có thể chế tài chưa có, hoặc chưa đủ mạnh, dẫn tới việc nhiều cán bộ, công chức có những hành vi, lối sống chưa chuẩn mực tại cộng đồng, công sở. Điều này dẫn đến nhiều vụ việc liên quan đến văn hóa ứng xử của người cán bộ với cộng đồng đã xảy ra thời gian qua.

PGS. TS Ngô Thành Can, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu thực tế: Mặc dù đã có nhiều quy định, quy tắc ứng xử công vụ dành cho người cán bộ, nhưng vừa qua vẫn xảy ra một loạt hiện tượng khiến người dân không hài lòng, vi phạm lối sống văn hóa, những hành vi phản cảm như báo chí đã đưa tin về cán bộ, công chức hành xử không đúng, gây náo loạn ở sân bay, cãi nhau ở đường phố… Vấn đề ở đây là chế tài chưa đủ mạnh, tính nghiêm minh còn hạn chế. 

Một nguyên nhân nữa khiến cho văn hóa công vụ bị ảnh hưởng, đó là năng lực trình độ thực sự thể hiện chức trách và kết quả công việc, tuy nhiên năng lực phải đi đôi, gắn kết với đạo đức công vụ. Một người công chức hoặc một người giải quyết công vụ nếu đạo đức không tốt thì năng lực cũng không tốt. Bởi, một trong những giá trị của văn hóa công vụ là tính chuyên nghiệp. Bảo đảm tính chuyên nghiệp là bảo đảm thực hiện các tiêu chuẩn nghề nghiệp từ quy trình thực hiện công vụ đến các tiêu chuẩn về tác phong, phong cách làm việc.

Chia sẻ kinh nghiệm từ thực hiện Đề án văn hóa công vụ tại địa phương, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình Vương Minh Đức cho rằng: để khắc phục những tồn tại, hạn chế cũng như để có nền văn hóa công vụ tốt, cần thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, trong đó gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; thể chế; cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; cải cách hành chính công. Bởi, việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách có tác động rất tích cực đến việc thực hiện quy chế văn hóa công sở.

Theo ông Đức công tác chỉ đạo điều hành sẽ đề cao được trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan quản lý nhà nước; công tác cải cách hành chính và cơ chế một cửa và cụ thể là sự ra đời của Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả lời ở cấp huyện, cấp xã thực hiện nhiệm vụ chính là phục vụ tổ chức và cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính, người dân là đối tượng được phục vụ chính của các cơ quan đơn vị này. Nhiệm vụ xây dựng và nâng cao đội ngũ cán bộ công chức sẽ góp phần giúp cho họ nâng cao năng lực, đồng thời có nhận thức, hiểu biết cụ thể về các quy chế văn hóa công sở, qua đó có cách thức để triển khai thực hiện đạt được hiệu quả.

Bảo Hân
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang