PHÁP LUẬT
Cập nhật 00:30 | 17/11/2019 (GMT+7)
.
Sổ tay

Giải quyết tranh chấp chờ vào… thiện chí

07:59 | 28/10/2019
Giải quyết việc dân sự, kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài ngày càng nhiều, đa dạng về nội dung tranh chấp, phức tạp trong các tình huống pháp lý cụ thể. Trong khi đó, pháp luật liên quan đến ủy thác tống đạt văn bản tố tụng và thu thập chứng cứ còn chưa thuận tiện.

Hầu hết các vụ án kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài thì đương sự đã gửi các văn bản, giấy tờ về cho tòa án được hợp pháp hóa lãnh sự, đồng thời có ủy quyền cho chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam tham gia tố tụng. Theo số liệu của Tòa án Nhân dân Tối cao, từ ngày 1.1.2017 đến ngày 31.8.2018, các tòa án cấp tỉnh và tòa án cấp cao đã gửi ra nước ngoài 2.069 hồ sơ ủy thác tư pháp để giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động. Số lượng các yêu cầu gửi cho đương sự ở nước ngoài trong các vụ án dân sự là chiếm gần 52%; vụ án hôn nhân và gia đình chiếm gần 46%; vụ án kinh doanh, thương mại và lao động chiếm 2%. Các tòa án đã nhận được 1.158/2.069 thông báo kết quả thực hiện.

Có thể thấy, số lượng các vụ án kinh doanh thương mại phải ủy thác sang nước ngoài chiếm số lượng ít, tuy nhiên khi phải ủy thác thì cũng gặp những khó khăn như các vụ án dân sự không có địa chỉ của đương sự để ủy thác sang nước ngoài, hoặc có những trường hợp đương sự cung cấp được địa chỉ cho tòa án nhưng việc ủy thác lại không có kết quả do địa chỉ không đúng hoặc đương sự đã có địa chỉ mới, dấu địa chỉ, đương sự không hợp tác từ chối nhận văn bản với lý do không hiểu bản dịch, chi phí ủy thác ở một số nước cao, tốn kém, đến thời hạn xét xử nhưng chưa nhận được kết quả ủy thác…

Hơn nữa, đối với việc giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, bao gồm tranh chấp thương mại quốc tế, thì hai thủ tục quan trọng nhất mà tòa án phải thực hiện là tống đạt văn bản tố tụng và thu thập chứng cứ. Hiện nay, Việt Nam đã ký 17 điều ước quốc tế song phương về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và gia nhập Công ước đa phương của Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế - Công ước La Hay về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Công ước tống đạt giấy tờ). Tuy nhiên, đối với Công ước La Hay về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (Công ước thu thập chứng cứ), thì Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị gia nhập. Chính vì thế, trong một vụ việc tòa án phải tiến hành việc tống đạt và thu thập chứng cứ theo hai kênh khác nhau: Tòa án tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài theo Công ước tống đạt giấy tờ; nhưng khi thu thập chứng cứ thì tòa án phải gửi yêu cầu thu thập chứng cứ theo kênh ngoại giao - tức là ủy thác tư pháp qua ngoại giao - qua nhiều cơ quan trung gian, mất nhiều thời gian chờ đợi để có kết quả và việc có kết quả hay không phụ thuộc vào thiện chí của nước được tòa án Việt Nam thu thập chứng cứ. Điều này, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình xem xét, giải quyết vụ việc.

Phạm Hải
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang