PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:01 | 06/04/2020 (GMT+7)
.
Sổ tay

Chờ đến bao giờ?

08:51 | 16/10/2019
Theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp, Bộ luật Hình sự và các văn bản liên quan thì Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có 4 nhiệm vụ chính bao gồm quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi cả nước; cấp phiếu lý lịch tư pháp; tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp theo yêu cầu của Sở Tư pháp phục vụ công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cấp phiếu lý lịch tư pháp cho các trường hợp đương nhiên được xóa án tích.

Để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu, Trung tâm tiếp nhận thông tin từ khoảng 220 đầu mối, lượng thông tin hàng năm tăng đều, do nhu cầu của người dân và doanh nghiệp đối với việc cấp phiếu lý lịch tư pháp, cũng như việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Theo thống kê, nếu như năm 2011 Trung tâm tiếp nhận được hơn 10.000 thông tin thì từ tháng 5.2015, tiếp nhận trung bình hàng năm khoảng 222.000 thông tin. Từ việc tiếp nhận thông tin của các đầu mối, Trung tâm tiến hành rà soát, tích hợp, cập nhật vào cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử. Đây là công đoạn đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, bởi thông tin lý lịch tư pháp là một chứng thư pháp lý của công dân trong các giao dịch xã hội. Hiện, Trung tâm có 537.778 thông tin được lập lý lịch tư pháp, hơn 500.000 thông tin giấy chứng nhận xong án phạt tù, giấy tha tù trước thời hạn có điều kiện…

Bên cạnh việc tiếp nhận thông tin, cập nhật vào cơ sở dữ liệu, nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp cũng tăng. Cụ thể, nếu trước năm 2014, trung bình mỗi năm Trung tâm cấp phiếu cho khoảng 200 yêu cầu thì đến 5 năm 2018, đã thụ lý và cấp hơn 5.800 phiếu lý lịch tư pháp. Như vậy, áp lực với đội ngũ cán bộ là không nhỏ, nhất là khi cơ sở dữ liệu thông tin đang trong giai đoạn xây dựng, vận hành. Điều đáng nói, theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, thì việc tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp có trước ngày 1.7.2010 để cấp phiếu lý lịch tư pháp thuộc trách nhiệm của lực lượng hồ sơ nghiệp vụ ngành công an; đối với các thông tin có sau ngày 1.7.2010 thuộc trách nhiệm của ngành tư pháp. Tuy nhiên, do cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp còn chưa đầy đủ nên về cơ bản, lực lượng hồ sơ nghiệp vụ ngành công an đã tra cứu, xác minh hỗ trợ cho Trung tâm và Sở Tư pháp các tỉnh, thành các thông tin cả trước và sau ngày 1.7.2010.

Trước thực trạng này, ngành tư pháp đã có nhiều giải pháp và gần đây nhất Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng đã có Chỉ thị số 02/CT-BTP về việc tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, nhưng hiện còn khoảng 2% số lượng hồ sơ còn chậm thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp. Số hồ sơ chậm thời hạn này chủ yếu là những trường hợp đã từng bị kết án, có thông tin về khởi tố, có hành vi vi phạm pháp luật… nên Sở Tư pháp phải tiếp tục xác minh thông tin về án tích của người đó; nhưng các cơ quan được yêu cầu tra cứu, xác minh (tòa án, viện kiểm sát, thi hành án…) đều trả lời chậm, quá thời hạn yêu cầu, đặc biệt có nhiều cơ quan không trả lời hoặc trả lời không có nội dung cụ thể.

Từ thực tế này, ngoài việc xác định rõ trách nhiệm của các sở, ngành liên quan gắn với chế tài xử lý cụ thể, Bộ Tư pháp cần sớm hoàn thiện và đưa phần mềm quản lý lý lịch tư pháp phiên bản dùng chung cho các Sở Tư pháp và phần mềm quản lý lý lịch tư pháp phiên bản cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia vào sử dụng để bảo đảm thực hiện thông suốt trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp dưới dạng dữ liệu điện tử giữa Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các Sở Tư pháp. Làm được điều này sẽ không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giảm tải cho cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp ở hơn 220 đầu mối cung cấp thông tin.

Phạm Hải
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang