PHÁP LUẬT
Cập nhật 21:36 | 25/05/2020 (GMT+7)
.
Sổ tay

Cơ sở vật chất và bảo quản tang vật chưa bảo đảm

07:31 | 11/10/2019
Theo thống kê của Bộ Công an, từ năm 2013 đến nay cơ quan công an đã tạm giữ, tịch thu được hơn 17.460.000 tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; trong đó đã trả lại hơn 4.056.000 tang vật, phương tiện cho chủ sở hữu; chuyển cơ quan điều tra gần 190.000 tang vật, phương tiện; tiêu hủy hơn 5.040.000 tang vật, phương tiện và bán sung công quỹ hơn 5.065.000 tang vật, phương tiện; nộp vào ngân sách nhà nước hơn 1.940 tỷ đồng (bao gồm số tiền là tang vật, phương tiện vi phạm và số tiền thanh lý tang vật, phương tiện vi phạm); số còn tang vật, phương tiện tồn đọng, chưa xử lý là 3.109.000.

Kết quả 6 năm thực hiện Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 3.10.2013 quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cũng cho thấy, việc bố trí, xây dựng và bảo đảm tiêu chuẩn nơi tạm giữ tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính đã được UBND các cấp và các bộ, ngành quan tâm, bố trí kinh phí và cơ sở vật chất bảo đảm cho việc xây dựng, sửa chữa các cơ sở tạm giữ. Bộ Công an cũng đã tích cực chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương sắp xếp, bố trí nơi tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn, bảo đảm điều kiện diện tích và vệ sinh môi trường, có hệ thống thiết bị chiếu sáng, trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy, chữa cháy phù hợp. Tuy nhiên, thực tế hệ thống trang thiết bị, nhà tạm giữ tang vật, phương tiện, kho bãi vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu tạm giữ, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, nhiều địa phương hiện không có nơi tạm giữ tập trung.

Hầu hết các đơn vị chức năng trên địa bàn các tỉnh đều tận dụng các phòng làm việc, trụ sở cơ quan để thực hiện công tác bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu, không có kho chứa chuyên dụng riêng biệt cho từng loại tang vật, phương tiện, nhiều trường hợp phải thuê kho, bãi hoặc nhà dân làm nơi tạm giữ. Điển hình, bộ đội biên phòng và cảnh sát biển là hai lực lượng có số vụ việc phải tạm giữ, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nhiều, số lượng tang vật, phương tiện tạm giữ lớn nhưng hiện nay phần lớn các đơn vị chưa có kho hoặc khu tạm giữ tang vật, phương tiện, nhất là với các tang vật, phương tiện có kích thước lớn.

Điều đáng nói, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thì tùy theo quy mô và cơ cấu tổ chức, công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có từ 5 đến 25 đầu mối có chức năng tạm giữ, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nhưng còn nhiều địa phương mới chỉ đáp ứng được yêu cầu về kho, bãi quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện cho 2 đến 10 đầu mối. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông khi số lượng phương tiện giao thông bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính rất lớn, tình trạng người vi phạm không đến nhận lại phương tiện ngày càng gia tăng.

Phạm Hải
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang