PHÁP LUẬT
Cập nhật 21:36 | 25/05/2020 (GMT+7)
.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật

21:16 | 20/09/2019
Ngày 20.9, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội thảo Góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TƯ của Ban Bí thư và đề xuất định hướng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì cuộc hội thảo.

Trên cơ sở tổng kết của 31 bộ, ngành, đoàn thể và 53 địa phương, Bộ Tư pháp đã tập hợp và xây dựng dự thảo Báo cáo 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cán bộ, nhân dân. Tại hội thảo, bên cạnh việc chỉ ra những kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị như nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được nâng lên; công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng và tăng cường hơn... thì đại diện các bộ, ngành, địa phương cũng đã chỉ ra không ít hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện Chỉ thị này. Trong đó, có thể kể đến tình trạng nhiều bộ, ngành, địa phương vẫn coi nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật là của ngành tư pháp; chất lượng và hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đồng đều; tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm còn diễn biến phức tạp...


Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu khai mạc

Từ thực tế này, các đại biểu đã đưa ra rất nhiều kiến nghị như đề xuất Ban bí thứ ban hành văn bản thay thế Chỉ thị 32-CT/TW; rà soát, bổ sung hoàn thiện chính sách, thể chế liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đặc biệt cho chính sách chế độ hỗ trợ cho đội ngũ làm công tác này, nhất là ở các tỉnh miền núi, biên giới, hải đảo...

Tin và ảnh: Nguyễn Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang