PHÁP LUẬT
Cập nhật 00:19 | 10/04/2020 (GMT+7)
.
Sổ tay

Cấp bách xây dựng hành lang bảo vệ bờ biển

08:13 | 14/09/2019
Theo quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, 18 tháng kể từ khi Luật này có hiệu lực, tất cả các tỉnh, thành phố có biển phải thành lập được hành lang bảo vệ vùng bờ và phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển. Tuy vậy, đến nay, hoạt động này hầu như chưa được các địa phương thực hiện đúng hạn.

Theo báo cáo của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, đến nay mới chỉ có 12/28 tỉnh, thành phố có biển có văn bản gửi lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với Dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập Hành lang bảo vệ bờ biển, trong đó, có 5/28 tỉnh phê duyệt danh mục các khu vực phải thiết lâp hành lang bảo vệ bờ biển, 2/28 tỉnh đã thực hiện việc xác định chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển, 7/28 tỉnh đang hoàn thiện và xem xét phê duyệt danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Ngoài ra, 16/28 tỉnh, thành phố có biển đang triển khai dự án để thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

Về nguyên nhân chậm trễ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Vũ Trường Sơn cho biết, sở dĩ việc một số địa phương có biển triển khai chậm hành lang bảo vệ bờ biển là do vướng mắc từ các quy định của pháp luật chưa đồng bộ với Luật Tài nguyên, Môi trường biển và Hải đảo; các quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển còn chưa chi tiết, thiếu nguồn nhân lực quản lý và thực hiện… Hơn nữa, các tỉnh cũng chưa quan tâm bố trí ngân sách và phê duyệt dự án thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Một số cơ quan tham mưu về lĩnh vực biển, hải đảo ở một số địa phương còn thiếu nhạy bén, chưa quán triệt triển khai dẫn đến Luật Tài nguyên, Môi trường biển và Hải đảo chưa thực sự đi vào cuộc sống.

Khắc phục tình trạng trên, tại cuộc làm việc mới đây với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên nhấn mạnh: Hành lang bảo vệ bờ biển là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển. Song thực tế thời gian qua đã có không ít khu vực ven biển đã và đang bị khai thác, sử dụng bất hợp lý, người dân ở nhiều địa phương không được tiếp cận và sử dụng biển như một dạng tài nguyên chung; có không ít khu vực dân cư ven biển đã bị uy hiếp, xâm thực do bão lũ, triều cường do không có hành lang bảo vệ bờ biển... Do vậy, việc các tỉnh có biển thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển là điều cần thiết và cấp bách phải làm.

Tuy vậy, để bảo đảm việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định, UBND các tỉnh, thành phố có biển cần quan tâm đến việc lấy ý kiến tham vấn đối với các ngành, các cấp và người dân trong việc triển khai thực hiện. Ngoài ra, cần thực hiện tổ chức công bố hành lang bảo vệ bờ biển trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bản đồ thể hiện ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn có biển để bảo đảm việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời đúng quy định của pháp luật.

Trần Hải
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang