PHÁP LUẬT
Cập nhật 00:19 | 10/04/2020 (GMT+7)
.

Thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Điện Biên

23:37 | 05/09/2019
Sáng ngày 5.9, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên Lê Hữu Khang cho biết, tỉnh Điện Biên có 10 đơn vị hành chính cấp huyện. Theo Đề án, tỉnh Điện Biên sẽ sắp xếp mở rộng thành phố Điện Biên Phủ theo hướng sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số 4 xã gồm: Nà Tấu, Nà Nhạn, Mường Phăng, Pá Khoang thuộc huyện Điện Biên vào thành phố Điện Biên Phủ quản lý. Đồng thời, điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 2 xã Thanh Luông, Thanh Hưng thuộc huyện Điện Biên vào thành phố Điện Biên Phủ quản lý. Như vậy, sau khi sắp xếp, thành phố Điện Biên Phủ có 12 đơn vị hành chính cấp xã; có 308,18km2 diện tích tự nhiên, đạt 205,45%; dân số có 80.366 người, đạt 53,58% theo quy định.

Về phương án sáp nhập xã Thanh Minh và xã Tà Lèng, tỉnh Điện Biên sẽ sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Tà Lèng để thành lập một xã lấy tên là xã Thanh Minh. Sau khi sắp xếp, xã Thanh Minh có 40,34km2, đạt 80,68%; dân số có 3.381 người, đạt 67,62% theo quy định. Tỉnh Điện Biên cũng đề xuất phương án mở rộng thị trấn Tủa Chùa trên cơ sở điều chỉnh 11,91km2 diện tích tự nhiên và 4.255 người thuộc xã Mường Báng sáp nhập vào thị trấn Tủa Chùa. Sau khi sắp xếp thị trấn Tủa Chùa có diện tích tự nhiên là 14,49km2, đạt 103,50%; dân số là 8.184 người, đạt 102,30% theo quy định...

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá cao việc chuẩn bị hồ sơ, Đề án của tỉnh Điện Biên bảo đảm đúng thời gian và đầy đủ nội dung. Tuy nhiên, thành viên Hội đồng cũng cho rằng, thành phố Điện Biên Phủ là một thành phố đặc biệt, gắn với dấu mốc lịch đặc biệt quan trọng của Việt Nam, là thành phố lòng chảo có tính chất rất đặc trưng, do đó, đề nghị không nên kéo dài thành phố lên đồi. Đề nghị tỉnh Điện Biên bổ sung việc đánh giá tác động của việc sắp xếp, nhất là đối với việc sử dụng tài sản công và việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó, đề nghị có phương án chi tiết sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư để khi phê duyệt Đề án là có thể thực hiện được ngay. Đặc biệt, đối với cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số cần được tỉnh ưu tiên bố trí, sắp xếp, có tỷ lệ hợp lý. Đối với nhân dân thuộc các đơn vị hành chính được sắp xếp, cần có phương án bảo đảm thuận lợi nhất trong việc sử dụng các giấy tờ liên quan; đề nghị tỉnh Điện Biên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc số hóa, quản lý hồ sơ, giấy tờ công dân.

Bảo Hân
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang