PHÁP LUẬT
Cập nhật 19:59 | 30/03/2020 (GMT+7)
.
Sổ tay

Tiêu chuẩn cao, khó khả thi

07:46 | 28/08/2019
Nên quy định cụ thể cơ chế thu hút cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại dự thảo nghị định, hay quy định tại thông tư hướng dẫn là vấn đề nhận được nhiều ý kiến xung quanh đề xuất hoàn thiện quy định về huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Theo đó, Khoản 4, Điều 6, dự thảo quy định, cộng tác viên theo dõi thi hành pháp luật được huy động để tham gia hoạt động thu thập, tổng hợp thông tin; điều tra, khảo sát; tham gia ý kiến về xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; cộng tác viên là cá nhân, ký kết hợp đồng dịch vụ. Liên quan đến đề xuất này, trong quá trình góp ý, đa phần các địa phương cho rằng, cần quy định cụ thể về cơ chế thu hút, nhất là nguồn chi cho hoạt động cộng tác viên, trách nhiệm pháp lý tại thông tư. Bên cạnh ý kiến nêu trên, cũng có một số bộ, ngành cho rằng quy định tại dự thảo Nghị định để góp phần tiết kiệm chi phí ban hành văn bản. Chính vì lẽ, đó Ban soạn thảo đã đề xuất 2 phương án và đây cũng là vấn đề xin ý kiến Chính phủ. Phương án 1, dự thảo sẽ quy định chung về cơ chế cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật, việc quy định cụ thể sẽ được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành thông tư riêng. Phương án 2, quy định về cơ chế cộng tác viên trực tiếp trong nghị định, không ban hành thông tư quy định chi tiết.

Có thể thấy mỗi một phương án đều có những thuận lợi, khó khăn riêng. Nếu phương án 1 sẽ đưa lại sự phối hợp giữa các các bộ, ngành trong bảo đảm tính chủ động, linh hoạt trong thực hiện chính sách về cộng tác viên theo dõi thi hành pháp luật thì phương án 2 sẽ góp phần hạn chế ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết, giảm bớt kinh phí xây dựng văn bản, đồng thời tránh tình trạng chờ văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết mới thực hiện được quy định này.

Tuy nhiên, lựa chọn phương án nào thì vấn đề quan trọng nhất của một quy định mới là tính khả thi. Để bảo đảm tính khả thi của điều luật thì kinh phí để tổ chức là điều mang tính chất sống - còn, nhất là những quy định liên quan đến thu hút nguồn nhân lực. Khi nguồn kinh phí chưa bảo đảm thì dù quy định ở tầm văn bản nào thì cũng không có ý nghĩa. Bên cạnh đó, Ban soạn thảo cũng cần làm rõ về các điều kiện, tiêu chí mang tính chất chung chung, khó thực hiện như “có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, khác quan; chưa vi phạm pháp luật và không có tiền án, tiền sự…”. Bên cạnh các tiêu chí chung chung thì các yêu cầu về cộng tác viên cũng đang được xem là quá cao, nhất là khi Nhà nước đang muốn thu hút cộng tác viên. Tiêu chuẩn cao sẽ ảnh hưởng tính khả thi của quy định.

Phạm Hải
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang