PHÁP LUẬT
Cập nhật 13:31 | 23/01/2020 (GMT+7)
.
Sổ tay

Khó hoàn thành mục tiêu

08:40 | 11/08/2019
Chi phí tuân thủ pháp luật (gọi tắt là chỉ số B1) là một trong những chỉ số nằm trong mục Quản trị theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế thế giới (World Economic Forum - WEF). Chỉ số B1 có thể được hiểu là chỉ số tổng hợp ý kiến cảm nhận (thông qua trả lời câu hỏi khảo sát) về mức độ tạo thuận lợi hay gây khó khăn cho doanh nghiệp trong tuân thủ những quy định của pháp luật và được xếp theo thang bậc đánh giá tính từ mức 1 (kém nhất) đến mức 7 (tốt nhất).

Năm 2018, theo đánh giá của WEF xếp hạng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của Việt Nam ở mức trung bình khá trên bình diện quốc tế (xếp thứ hạng 69/190 về môi trường kinh doanh, thứ hạng 77/140 về năng lực cạnh tranh). Trong khu vực ASEAN, Việt Nam hiện chưa được xếp vào nhóm 4 nước dẫn đầu. Bên cạnh một số chỉ số có mức cải thiện thứ hạng nhanh, vẫn còn nhiều chỉ số cải thiện thứ hạng còn chậm. Báo cáo kinh tế toàn cầu năm 2018 của WEF đã xếp thứ hạng chỉ số B1 của Việt Nam tương đối thấp, đứng thứ 96/140 nước. Chính vì thế, mục tiêu của Chính phủ là từ năm 2019 - 2021, hướng đến mục tiêu đạt được kết quả nâng xếp hạng chỉ số B1 lên từ 5 - 10 bậc, cụ thể năm 2019 tăng ít nhất 2 bậc; năm 2020 tăng lên từ 3 - 5 bậc; năm 2021 tăng lên từ 5 - 10 bậc. Có thể thấy, các mục tiêu được tăng dần đều cho các năm. Tuy nhiên không dễ dàng thực hiện, nhất là khi các bộ, ngành, địa phương chưa thực sự đi vào việc cải cách, cắt giảm thực chất.

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, đến thời điểm này đã có 11 báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 35/63 báo cáo của địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng B1. Theo đó, một số bộ, ngành, địa phương đã thực hiện hoạt động rà soát, đánh giá các quy định pháp luật liên quan đến chi phí tuân thủ pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, ngành, địa phương mình. Đa số bộ, ngành, địa phương đều đã chú trọng triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến doanh nghiệp để giảm gánh nặng chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp, đơn giản hóa TTHC, giảm số ngày thực hiện TTHC liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh. Nhiều địa phương đã thực hiện công khai các TTHC trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và đổi mới phương thức tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính, công ích. Đặc biệt, nhiều bộ, ngành, địa phương cũng đã tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp gặp phải trong quá trình hoạt động.

Tuy nhiên, vì đây là nhiệm vụ mới, Bộ Tư pháp cũng chỉ mới có văn bản hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số B1 vào tháng 3.2019, nên hầu hết các báo cáo của địa phương về kết quả thực hiện vẫn còn mang tính hình thức, chung chung mà chưa đánh giá cụ thể kết quả thực hiện việc cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật trong phạm vi thẩm quyền của mình. Đặc biệt, không ít địa phương chưa quan tâm đến việc cải thiện chỉ số B1 nên giao khoán nhiệm vụ cho Sở Tư pháp, trong khi đây là hoạt động cần có sự trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc của UBND tỉnh, sự phối hợp giữa các sở, ngành có liên quan, đặc biệt là các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông… Còn chưa đầy 4 tháng nữa là hết năm 2019, liệu mục tiêu thăng hạng của Chính phủ đặt ra có thành hiện thực?

Phạm Hải
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang