PHÁP LUẬT
Cập nhật 19:59 | 30/03/2020 (GMT+7)
.

Siết chặt việc khai thác, sử dụng nguồn nước ngầm

23:07 | 04/08/2019
Đó là một trong những nội dung được thể hiện tại Công văn số 758/UBND-TNMT của UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai vừa ban hành về việc hạn chế khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn.

Theo đó, UBND huyện Ia Grai yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất về việc bảo vệ nguồn nước và tuân thủ quy định pháp luật về tài nguyên nước, nhất là việc khoan nước ngầm phục vụ sản xuất và sinh hoạt phải chấp hành việc xin cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

UBND huyện Ia Grai cũng yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường, các xã hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về trình tự, thủ tục xin cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất; khai thác, sử dụng nguồn nước theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn; phân loại các đơn vị hoạt động có giấy phép, không có giấy phép tổng hợp báo cáo về UBND huyện để xem xét, xử lý theo quy định; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

B. Hân
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang