PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:01 | 06/04/2020 (GMT+7)
.
Bạn đọc viết

Bảo đảm nguồn gốc gỗ

08:58 | 29/07/2019
Từ ngày 1.6.2019 Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản giữa Việt Nam và EU có hiệu lực. Một trong những cam kết nền tảng của Hiệp định này là bảo đảm nguồn gốc gỗ, các sản phẩm từ gỗ. Đây là một cam kết không dễ dàng thực hiện, nhất là trong các trường hợp mua sắm công.

Theo khảo sát của Hiệp hội Gỗ Việt Nam, trên thị trường gỗ nội địa, các đơn vị sử dụng vốn nhà nước là “người mua” đặc biệt với hàng trăm nghìn đơn vị sử dụng vốn nhà nước mua sắm sản phẩm gỗ; đồng thời nhóm khách hàng này có phương thức mua sắm thống nhất, trong một khung khổ chung bị ràng buộc bởi nhiều quy định liên quan, nhất là đấu thầu. Kết quả rà soát của Hiệp hội Gỗ Việt Nam cho thấy, mặc dù đã có yêu cầu chung là hoạt động đấu thầu phải tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan, song hiện các quy định này chưa có yêu cầu cụ thể, hệ thống về tính hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua sắm công, trong đó có các sản phẩm gỗ. Pháp luật đấu thầu cũng không có cơ chế thường xuyên và ràng buộc nào trong việc bảo đảm gỗ mua sắm công là gỗ hợp pháp. Chẳng hạn, trong các mẫu hồ sơ mời thầu đã có yêu cầu về “tư cách hợp lệ của nhà thầu” và “tính hợp lệ của hàng hóa, dịch vụ”; nhưng các điều khoản này không đủ bao quát tất cả hệ thống pháp luật liên quan tới hàng hóa. Riêng với gỗ và các sản phẩm gỗ, những quy định này hoàn toàn không đủ để bảo đảm tính hợp pháp của đồ gỗ cung cấp trong các hợp đồng mua sắm công. Với hiện trạng như vậy, pháp luật đấu thầu chưa thể xem là cơ chế hữu hiệu nhằm kiểm soát tính hợp pháp của gỗ cung cấp trong các hợp đồng mua sắm công ở Việt Nam nói riêng cũng như bảo đảm hàng hóa, dịch vụ mua sắm bằng vốn nhà nước là hợp pháp.

Ngoài ra, kết quả khảo sát 100 hồ sơ mời thầu mua sắm gỗ và các sản phẩm gỗ của các đơn vị sử dụng vốn nhà nước giai đoạn 2016 - 2018 do Hiệp hội Gỗ Việt Nam thực hiện còn cho thấy, các đơn vị mời thầu rất quan tâm tới loại gỗ sử dụng, trong đó chủ yếu là yêu cầu gỗ tự nhiên. Mặc dù vậy, các đơn vị mời thầu hiếm khi đặt yêu cầu riêng nào về tính hợp pháp của gỗ ngoài các điều khoản mẫu bắt buộc theo pháp luật đấu thầu trong hồ sơ mời thầu. Ngay cả đối với các trường hợp có yêu cầu về tính hợp pháp của sản phẩm gỗ, đơn vị mời thầu cũng chỉ chủ yếu quan tâm tới pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, sở hữu trí tuệ, điều kiện kinh doanh… Đây là những khía cạnh có liên quan, nhưng không phải cốt yếu trong yêu cầu về “gỗ hợp pháp”.

Từ thực tế này, thiết nghĩ bên cạnh việc rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành bảo đảm sự tương thích với các điều khoản đã cam kết, các bộ, ngành liên quan cần có biện pháp để nâng cao nhận thức, kỹ năng cho các đơn vị mời thầu về vấn đề bảo đảm gỗ hợp pháp; chú trọng hoạt động phổ biến, tuyên truyền về gỗ hợp pháp cho doanh nghiệp (đặc biệt là nhóm sản xuất chế biến gỗ và nhóm thương mại chuyên nhập khẩu gỗ nguyên liệu).

Đình Khoa
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang