PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:01 | 06/04/2020 (GMT+7)
.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Thích ứng với yêu cầu hội nhập

07:53 | 26/07/2019
Luật Công đoàn 2012 được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ Ba, ngày 20.6.2012 trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn năm 1990, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2013. Đây được xem là cơ sở pháp lý quan trọng về tổ chức và hoạt động cho công đoàn thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm có hiệu lực thi hành, Luật Công đoàn đã bộc lộ những hạn chế, đòi hỏi cần phải được sửa đổi cho phù hợp.

Yêu cầu tất yếu

Theo Tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn, mục đích chung của việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn là sửa đổi, bổ sung một số điều khoản mà khi tổng kết việc thi hành còn cho thấy vướng mắc, khó khăn cũng như các vấn đề mới phát sinh từ thực tế mà luật chưa điều chỉnh; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý chung về tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn trước yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 và các Nghị quyết của Đảng về tổ chức công đoàn, tạo cơ sở pháp lý cho sự đổi mới và nâng cao vị thế, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong bối cảnh có nhiều tổ chức đại diện của người lao động; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, nhất là trong quá trình Việt Nam tham gia các FTA thế hệ mới trong thời gian gần đây như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

 Bên cạnh những yêu cầu sửa đổi để thích ứng với hội nhập, phản ánh từ nhiều liên đoàn lao động các địa phương cho biết, sau hơn 5 năm triển khai Luật Công đoàn, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn tồn tại không ít “khoảng trống”, vướng mắc, thậm chí có những cơ chế, quy định rất khó thực hiện trong thực tiễn. Đơn cử như cơ chế giải quyết tranh chấp lao động tập thể qua hình thức hòa giải viên, hội đồng trọng tài, Chủ tịch UBND cấp huyện gần như không vận hành. Nguyên nhân là do các quy định với những trình tự, thủ tục rất nhiêu khê, người lao động không thể tiếp cận khi họ đang rất bức xúc, bị chủ sử dụng lao động xâm phạm quyền lợi

Nhấn mạnh về sự cần thiết phải sửa Luật Công đoàn, tại hội thảo lấy ý kiến cho đề nghị xây dựng Luật Công đoàn mới đây, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, Hiến pháp năm 2013 được ban hành sau khi Luật Công đoàn đã được thông qua nên có những nội dung của Luật Công đoàn chưa hoàn toàn tương thích với Hiến pháp. Bên cạnh đó, những năm gần đây, QH đã ban hành nhiều luật mới có nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động và tổ chức công đoàn, đặc biệt là việc sửa đổi bổ sung Bộ luật Lao động đặt ra vấn đề phải sửa đổi Luật Công đoàn để bảo đảm tương thích, đồng bộ trong các văn bản pháp luật. Hơn nữa, hiện nay Việt Nam đã phê chuẩn và tham gia các FTA thế hệ mới. Chính vì vậy, Luật Công đoàn 2012 cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung các điều luật để bảo đảm sự tương thích với các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản, cam kết của Việt Nam trong phê chuẩn các điều ước quốc tế, các FTA thế hệ mới mà chúng ta tham gia và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thể chế chính trị của Việt Nam là yêu cầu tất yếu, - Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Làm rõ tính độc lập, tự chủ của cán bộ công đoàn chuyên trách

 Theo kế hoạch, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn dự kiến trình QH Khóa XIV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Tám (tháng 10.2019) và thông qua tại Kỳ họp thứ Chín (tháng 5.2020).

Cũng theo Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu, phạm vi luật sửa đổi sẽ tập trung điều chỉnh với 6 nhóm quy định. Cụ thể: Vai trò, quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn; nguyên tắc tổ chức và chỉ đạo hoạt động công đoàn; quyền gia nhập công đoàn của người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; quyền gia nhập hệ thống công đoàn Việt Nam của tổ chức đại diện người lao động; các hành vi phân biệt đối xử và can thiệp, thao túng chống công đoàn; tài chính công đoàn… Trước đề xuất của đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đại biểu đều cho rằng, để bảo vệ tốt hơn quyền lợi cho người lao động, cần quy định chức năng chính của công đoàn trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ được người lao động. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu đưa vào Luật cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn, bảo đảm tính hệ thống trong bảo vệ cán bộ công đoàn từ cấp trên đến cấp dưới.

Cho ý kiến về việc sửa Luật Công đoàn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Ngọc Đường cho rằng, Luật Công đoàn là luật tổ chức và quản lý, công đoàn với tư cách là một thiết chế, một tổ chức rất quan trọng, do vậy trong quá trình sửa đổi cần phải có những quy định cụ thể như công đoàn là tổ chức như thế nào, các cấp công đoàn như thế nào, mối quan hệ giữa các cấp công đoàn ra sao.

Ở góc độ khác, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Nguyễn Chí Công cho rằng, cần phải làm rõ cơ cấu của tổ chức công đoàn trong Luật Công đoàn sửa đổi. Cùng với đó, là có những quy định về  nhiệm vụ cụ thể của mỗi loại hình công đoàn cơ sở, như trong khối doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp, cấp trên cơ sở và trung ương để làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình. Bên cạnh đó, Luật sửa đổi cần làm rõ tính độc lập, tự chủ của cán bộ công đoàn chuyên trách. Đồng thời, cần làm rõ tính chính trị - xã hội của công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, khi chúng ta dự kiến kết nạp thêm người lao động nước ngoài vào tổ chức công đoàn Việt Nam.

Thái Yến
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang