PHÁP LUẬT
Cập nhật 17:11 | 06/06/2020 (GMT+7)
.
Bạn đọc viết

Để Bộ pháp điển phát huy hiệu quả

08:12 | 01/07/2019
Làm thế nào để tiếp cận, khai thác, sử dụng hiệu quả Bộ pháp điển là vấn đề đặt ra khi Bộ Tư pháp đưa vào sử dụng, vận hành.

Tính đến ngày 31.5.2019, qua rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên phạm vi cả nước, có 8.748 VBQPPL do các cơ quan ở Trung ương ban hành và 52.544 VBQPPL do các cơ quan ở địa phương ban hành. Với hệ thống VBQPPL như vậy, khó có thể tránh khỏi sự khó khăn trong quá trình tra cứu, vận dụng. Pháp điển hóa giải quyết được một phần sự khó khăn này. Theo đó, việc pháp điển được thực hiện đối với các VBQPPL của cơ quan nhà nước ở Trung ương (từ thông tư trở lên, trừ Hiến pháp). Bộ pháp điển có 45 chủ đề, 265 đề mục, điều chỉnh các quan hệ xã hội nhất định theo nhóm. Đến nay, Bộ pháp điển đã có 120 đề mục, có đề mục rất quan trọng như đầu tư, doanh nghiệp (DN), đất đai, xử lý vi phạm hành chính, ngân hàng…) nhưng mỗi chủ đề, đề mục có tính độc lập tương đối, có thể sử dụng ngay được mà không cần phải đợi đến năm 2023 – năm dự kiến xây dựng xong Bộ pháp điển.

Theo quy định pháp luật, sau khi Chính phủ thông qua từng phần của Bộ pháp điển thì kết quả đó được đăng tải và duy trì thường xuyên, liên tục trên Cổng thông tin điện tử pháp điển và được sử dụng miễn phí. Đây là Cổng thông tin độc lập, đăng tải Bộ pháp điển, do Nhà nước giữ bản quyền và giao Bộ Tư pháp thống nhất quản lý, duy trì hoạt động. Như vậy, Bộ pháp điển chính thức của Nhà nước được xây dựng và duy trì dưới hình thức điện tử, đây là một hình thức tiên tiến, tiết kiệm và rất phù hợp, bảo đảm tính linh hoạt của Bộ pháp điển trước những thay đổi thường xuyên của hệ thống pháp luật trong giai đoạn phát triển như hiện nay.

Với khoảng 10.000 VBQPPL đang còn hiệu lực áp dụng, Bộ pháp điển được kỳ vọng là một kênh tiếp cận pháp luật công khai, minh bạch, nhất là khi Bộ pháp điển được truy cập hoàn toàn miễn phí. Làm thế nào để lan tỏa được giá trị của Bộ pháp điển để nhiều cá nhân, DN biết đến là vấn đề được Bộ Tư pháp đặt ra trong thời gian tới. Điều này không chỉ nằm ở giá trị tự thân, vốn có của Bộ pháp điển - nghĩa là không chỉ nằm ở tính thuận tiện, sự hấp dẫn trong tra cứu mà còn nằm ở các phương thức đưa nó đến với người dân và DN. Theo thông tin của Bộ Tư pháp thì hiện các đề mục đã bám sát thực tế là ưu tiên rà soát, tập hợp, pháp điển các nội dung, vấn đề mà DN, người dân quan tâm như đầu tư, đất đai, ngân hàng, tài chính…

Thiết nghĩ để phát huy được giá trị Bộ pháp điển, ngoài việc đẩy mạnh truyền thông, ngành tư pháp cần tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong vận hành Bộ pháp điển. Chẳng hạn, người dân và DN có thể truy cập web của Bộ pháp điển thông qua điện thoại thông minh. Ngoài ra, hiện ngôn ngữ chính của Bộ pháp điển là tiếng Việt, cần cân nhắc bổ sung các ngôn ngữ khác (Anh, Trung, Pháp).

Nguyễn Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang