PHÁP LUẬT
Cập nhật 22:25 | 09/12/2019 (GMT+7)
.
Sổ tay

Bảo đảm nguồn lực cho phổ biến, giáo dục pháp luật

07:45 | 24/06/2019
Tại các hội nghị tổng kết ngành tư pháp hàng năm, nhiều địa phương đã đề nghị Bộ Tư pháp quy định rõ kinh phí của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong trường hợp nếu địa phương không bố trí được thì Trung ương cấp. Bởi, trên thực tế địa phương thường chờ Trung ương, hoặc đợi cuối năm cân đối tài chính, nếu còn mới cấp kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nên gây khó khăn cho quá trình triển khai, thực hiện.

Tuy nhiên, vừa qua Bộ Tài chính có Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát, đánh giá thực hiện các quy định pháp luật hiện hành về bảo đảm kinh phí phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, Bộ đã báo cáo về nội dung đề xuất hướng dẫn hoặc có chủ trương về việc áp dụng thống nhất quy định tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư liên tịch số 14/2014: “Ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách để triển khai thực hiện một số hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trọng tâm, trọng điểm”.

Theo Bộ Tài chính, Khoản 2, Điều 2 Thông tư liên tịch số 14/2014 đã quy định về nguyên tắc ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho các địa phương. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 46/2016 về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017. Theo đó định mức phân bổ chi thường xuyên cho ngân sách địa phương theo Quyết định số 46/2016 đã bao gồm toàn bộ nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách do Trung ương ban hành đến ngày 31.5.2016. Mặt khác, nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Vì vậy, tại Thông tư của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán hàng năm đã quy định các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ dự toán ngân sách được giao, chủ động bố trí kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ngoài các văn bản nêu trên, thì tại các văn bản pháp luật chuyên ngành về tài chính, ngân sách đều có quy định cụ thể, rõ ràng. Chẳng hạn, tại Khoản 4, Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định, nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm; hay tại Điểm b, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 132/2017 của Bộ Tài chính cũng đã quy định cụ thể, căn cứ dự toán chi ngân sách được giao năm 2018, các tỉnh, thành phố  trực thuộc Trung ương chủ động bố trí kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở.

Có thể nói, báo cáo của Bộ Tài chính đã cho thấy đề nghị của các địa phương chỉ là … “đề nghị”, vì quy định đã rõ. Trên thực tế thời gian qua, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn các địa phương, trong quá trình tham mưu lập dự toán ngân sách bố trí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của năm sau (tháng 6, 7 của năm trước liền kề), cần chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương để tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện công tác này.

Tuy nhiên, quy định là vậy nhưng trên thực tế, khoản chi dành cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các địa phương là rất hạn hẹp. Đơn cử, Nghệ An bố trí kinh phí bình quân mỗi năm từ 900 triệu đồng - 1,2 tỷ đồng cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. Như vậy, thay bằng việc tổng hợp ý kiến các địa phương gửi Bộ Tài chính về vấn đề bố trí kinh phí, thiết nghĩ ngành tư pháp cần tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong bối cảnh công nghệ số; đẩy mạnh việc lồng ghép vào các chương trình hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật liên ngành; đặc biệt là thực hiện việc xã hội hóa hoạt động này. Về lâu dài, Bộ Tư pháp cần nghiên cứu, phối hợp với bộ, ngành, đoàn thể đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế tổ chức thi hành luật, pháp lệnh để có được nguồn lực bảo đảm cho phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nguyễn Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang