PHÁP LUẬT
Cập nhật 16:02 | 26/01/2020 (GMT+7)
.
Sổ tay

Tiếp tục hoàn thiện chính sách

08:16 | 21/06/2019
Chỉ số đăng ký tài sản là 1 trong 10 chỉ số được Ngân hàng Thế giới (WB) đo lường, đánh giá và xếp hạng môi trường kinh doanh của một nền kinh tế. Kết quả đánh giá của WB năm 2019 tại Báo cáo Kinh Doanh xếp hạng chỉ số Đăng ký tài sản của Việt Nam ở hạng 60/140 quốc gia. Với mức đánh giá này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang được Chính phủ giao nhiệm vụ cải thiện chỉ số xếp hạng.

Theo khảo sát của WB, để đăng ký được tài sản ở Việt Nam, cá nhân và tổ chức phải trải qua 5 thủ tục, với 53,5 ngày làm việc. Cụ thể, lập đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; kiểm tra công chứng các vấn đề liên quan đến tài sản; ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản; nộp thuế thu nhập đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ tại Chi cục Thuế; đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trong đó, có những thủ tục thời gian thực hiện rất dài, chẳng hạn đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thời gian thực hiện 21 ngày.

Như vậy, từ thực tế khảo sát của WB cho thấy, một số quy định đã thực hiện cải cách, đơn giản hóa, rút ngắn về thời gian thực hiện nhưng quá trình thực thi thì không như quy định. Đơn cử, Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT hướng dẫn liên thông về hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai với các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, tuy nhiên đánh giá của WB ghi nhận vẫn thực hiện 2 thủ tục này độc lập; hay thời hạn thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP là 10 ngày làm việc, tuy nhiên khi đánh giá, các bên liên quan xác nhận rằng việc có được phiên bản cập nhật của giấy chứng nhận phải mất tới 21 ngày…

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1.1.2019, Chính phủ yêu cầu phải nâng cao thứ hạng của Việt Nam trong xếp hạng Chỉ số đăng ký tài sản năm 2021 từ 20 - 30 bậc, năm 2019 từ 5 - 8 bậc. Để hiện thực hóa được mục tiêu này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề ra một số kế hoạch thực hiện cải thiện các chỉ số. Trong đó, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện rà soát các quy định của Luật Đất đai, các nghị định, thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai có liên quan đến các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp. Trên cơ sở rà soát, đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về đất đai nhằm góp phần cải thiện các Chỉ số trong tháng 8.2019; đồng thời xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định và các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai (nếu có)…

Như vậy, có thể thấy Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chú trọng hoàn thiện chính sách. Tuy nhiên, thực tế kết quả khảo sát của WB cho thấy, có nhiều quy định liên thông cải cách chưa đi vào cuộc sống. Do đó, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, cần tiếp tục phổ biến, tuyên truyền các quy định liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đồng thời có sự kiểm tra đối với các văn phòng đăng ký đất đai trong việc công khai thủ tục hành chính, cũng như tổ chức việc thực hiện liên thông các thủ tục.

Đình Khoa
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang