PHÁP LUẬT
Cập nhật 19:07 | 17/02/2020 (GMT+7)
.
Doanh nghiệp đấu giá

Lúng túng khi chuyển đổi

08:18 | 14/06/2019
Từ ngày 1.7.2019, các doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực pháp luật phải chuyển đổi hình thức và đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp. Thời gian còn lại không nhiều, nhưng hầu hết các địa phương còn lúng túng, khó khăn khi đăng ký lại hoạt động. Trong bối cảnh đó, Trang thông tin điện tử chuyên ngành đấu giá lại chưa được được vận hành.

Nhập nhằng cũ -  mới

Khoản 2, Điều 80, Luật Đấu giá tài sản quy định, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành mà tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản thì phải đáp ứng quy định tại Khoản 3, Điều 23 và thực hiện việc đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp theo quy định tại Điều 25, Luật Đấu giá tài sản. Như vậy, doanh nghiệp đấu giá tài sản (ĐGTS) được thành lập theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP được tiếp tục hoạt động ĐGTS trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 1.7.2017 và doanh nghiệp đó phải thực hiện việc chuyển đổi đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 6 và Điều 7, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản trước ngày 1.7.2019.


Một phiên đấu giá quyền sử dụng đất

Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp Đỗ Hoàng Yến cho biết, dự kiến được những khó khăn các địa phương sẽ gặp phải trong quá trình thực hiện quy định này, Bộ Tư pháp đã ban hành nhiều công văn gửi các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đấu giá tài sản tiến hành chuyển đổi. Theo nhận định của Cục, cơ bản các doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập theo Nghị định số 17/2010 tại các địa phương đã thực hiện xong việc chuyển đổi đăng ký hoạt động theo Luật Đấu giá tài sản. Các doanh nghiệp đấu giá chưa thực hiện chuyển đổi hiện nay thì hầu hết không hoạt động chuyên nghiệp về đấu giá tài sản nên không có nhu cầu chuyển đổi mà sẽ chấm dứt hoạt động đấu giá tài sản. Một số doanh nghiệp đấu giá tài sản còn lại tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi đăng ký hoạt động theo quy định. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển đổi.

Nhiều đấu giá viên cho rằng, quy định hiện hành chỉ phù hợp với mô hình doanh nghiệp tư nhân và hợp danh; còn mô hình công ty TNHH thì khi chuyển đổi rất nhiều vấn đề liên quan cần giải quyết như mã số thuế, con dấu... đặc biệt là tài sản chưa thanh lý hết thì giải quyết ra sao? Liên quan đến mã số thuế, theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Luật Thuế quy định doanh nghiệp đấu giá tài sản (đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư) sau khi được chuyển đổi đăng ký hoạt động (đăng ký tại Sở Tư pháp) phải chấm dứt mã số thuế cũ và được cấp mã số thuế mới. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp đấu giá không được giữ mã số thuế cũ ảnh hưởng rất nhiều đến việc thu hồi công nợ, bảo hiểm xã hội, quyết toán thuế của doanh nghiệp đấu giá sau khi chuyển đổi… Hơn nữa, các doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập theo Nghị định số 17/2010 sau khi chuyển đổi toàn bộ đăng ký hoạt động cũng chưa thể chấm dứt hoạt động của mình theo pháp luật về doanh nghiệp do nhiều hợp đồng đã đấu giá thành nhưng chưa được người có tài sản thanh toán thù lao, do đó chưa được quyết toán thuế. Điều này dẫn đến sự tồn tại về mặt hình thức của 2 doanh nghiệp đấu giá gồm doanh nghiệp đấu giá được thành lập theo Nghị định số 17/2010 và doanh nghiệp đã được chuyển đổi theo Luật Đấu giá tài sản.

Công bố ở đâu?

 Theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản. Việc xây dựng trang thông tin điện tử phải hoàn thành vào quý IV.2017.

Điều 56, Luật Đấu giá tài sản quy định người có tài sản đấu giá thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Tư pháp chưa có trang thông tin điện tử chuyên ngành. Việc chậm trễ này đã dẫn đến rất nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Đấu giá tài sản với các tình huống pháp lý được đặt ra như, nếu người có tài sản chỉ đăng thông báo lựa chọn thầu đấu giá tại trang thông tin điện tử của đơn vị mình thì có được không? Thời gian đăng thông tin và nhận hồ sơ chọn thầu tối thiểu bao nhiêu ngày là đúng luật? Thực tế đã có trường hợp người có tài sản đấu giá thông báo trong thời gian quá ngắn dẫn đến tổ chức đấu giá tài sản không đủ thời gian để chuẩn bị hồ sơ tham gia.

Bà Đỗ Hoàng Yến cho biết, ngay từ tháng 6.2017, Cục Bổ trợ tư pháp đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng trang thông tin. Trang thông tin sẽ phục vụ việc đăng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá của người có tài sản, thông báo đấu giá của các tổ chức đấu giá tài sản. Việc xây dựng cũng như vận hành trang này có thể do Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin thực hiện, kinh phí vận hành được lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước và trang thông tin này sẽ có tên miền của Bộ Tư pháp… Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong xây dựng trang là số lượng các thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và thông báo công khai việc đấu giá tài sản là rất lớn (trong phạm vi cả nước), có tính chất thường xuyên, liên tục theo giờ, ngày; hệ quả pháp lý của việc đăng thông tin không lặp, không chính xác có thể dẫn đến việc xử phạt đối với các tổ chức đấu giá tài sản, hủy kết quả đấu giá tài sản.

Nguyễn Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang