PHÁP LUẬT
Cập nhật 18:20 | 30/03/2020 (GMT+7)
.
Sổ tay

Trách nhiệm của Nhà nước và nhà thầu

07:47 | 08/06/2019
Phương án nạo vét theo hình thức khoán duy trì chuẩn tắc là một hình thức mới được đề xuất Dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức thực hiện hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển. Tuy nhiên, các quy định liên quan vẫn chưa thể hiện được trách nhiệm của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp (DN), đặc biệt các cơ quan nhà nước vẫn muốn quản lý thì áp dụng hình thức khoán.

Nạo vét theo hình thức khoán duy trì chuẩn tắc được coi là phương án mới, giúp tăng hiệu quả quản trị nguồn vốn nhà nước đầu tư cho công tác nạo vét. Hình thức này sẽ chuyển các trách nhiệm tính toán, phòng ngừa rủi ro; tự chịu trách nhiệm từ phía Nhà nước sang cho nhà thầu. Tuy nhiên, các quy định của dự thảo lại chưa thực sự cụ thể hóa chủ trương này khi mà Cục Hàng hải và Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải vẫn phải thực hiện rất nhiều các công việc quá chi tiết, vừa không cần thiết lại ảnh hưởng đến quyền tự chủ thi công của nhà thầu. Cụ thể, các cơ quan này vẫn phụ trách các công việc như tìm kiếm và xin cấp phép vị trí đổ chất nạo vét; thuê tư vấn thiết kế; lập và phê duyệt thiết kế, dự toán, chi phí thi công; thuê tư vấn lập và xin phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ngoài ra, Điều 9 dự thảo vẫn đưa ra thời gian phát hiện vị trí cạn và thời gian ân hạn để nhà thầu khắc phục; hoặc rủi ro thời tiết vẫn chưa được chuyển giao toàn bộ cho nhà thầu. Các quy định như vậy chưa tận dụng triệt để ưu điểm của phương pháp khoán chuẩn tắc. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, ban soạn thảo cần cân nhắc lại việc phân định trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ giữa Nhà nước và nhà thầu theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà thầu, Nhà nước chỉ tập trung kiểm soát đầu ra. Cụ thể, trong giai đoạn chuẩn bị dự án, phía Nhà nước thực hiện các nghiên cứu để xác định hai vấn đề là chuẩn tắc thiết kế tuyến luồng và giá khởi điểm để đấu thầu. Nhà nước không cần đi chi tiết vào các phương án thi công cụ thể. Trong giai đoạn thi công và suốt quá trình thực hiện hợp đồng, Nhà nước chỉ cần giám sát xác định luồng tuyến luôn đạt chuẩn tắc mà không cần giám sát nhật ký thi công, phương án điều động phương tiện, giám sát phương tiện của nhà thầu. Trong trường hợp phát hiện luồng tuyến không đáp ứng chuẩn tắc thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm khắc phục và chịu phạt hợp đồng. Mức phạt hợp đồng tương ứng với khoảng thời gian không đáp ứng chuẩn tắc. Mức phạt hợp đồng có thể được quy định rõ luôn trong Thông tư này, không cần thiết phải thỏa thuận theo từng công trình. Các rủi ro về thời tiết sẽ do nhà thầu chịu và không được coi là căn cứ miễn trách. Quy định này sẽ khiến các nhà thầu luôn phải chủ động lên phương án phòng ngừa rủi ro thời tiết.

Liên quan đến quy định về nội dung hợp đồng thi công, theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các nội dung của Điều 25 về nội dung hợp động rất sơ sài. Điều này vừa khiến cán bộ thực thi gặp khó khăn khi đàm phán hợp đồng cụ thể, lại tạo cơ hội cho nhũng nhiễu, tiêu cực. Hơn nữa, Điều 25.2 dự thảo lại đang quy định về trách nhiệm hành chính, chứ không phải là trách nhiệm dân sự (trái chủ). Nội dung của hợp đồng chỉ nên dẫn chiếu chứ không nên quy định trực tiếp các trách nhiệm hành chính. Theo đề xuất của VCCI thì mẫu hợp đồng này sẽ gồm những điều khoản cứng mà các bên không được phép đàm phán đối với từng dự án cụ thể, và các điều khoản linh hoạt theo từng dự án, từng nhà thầu.

Đình Khoa
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang