PHÁP LUẬT
Cập nhật 19:40 | 02/06/2020 (GMT+7)
.
Quản lý và sử dụng đất quốc phòng

Cương quyết xử lý sai phạm

08:33 | 28/05/2019
Chia sẻ về vấn đề quản lý, sử dụng đất quốc phòng thời gian qua, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, sẽ cương quyết xử lý sai phạm trong quản lý đất quốc phòng, cả về trách nhiệm lãnh đạo của chỉ huy các cấp trong quản lý đất quốc phòng nhằm không để lấn chiếm, xâm phạm, sử dụng sai mục đích.

Quy hoạch đất quốc phòng

Hiện nay, một trong những nội dung mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng rất quan tâm là quản lý đất quốc phòng. Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, đất quốc phòng có lịch sử quản lý qua nhiều giai đoạn, nhiều thời kỳ. Tuy nhiên theo tinh thần chung của Nghị quyết Đại hội Đảng XII, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ quân đội và đặc biệt là chỉ đạo của Chính phủ về quản lý đất quốc phòng thì Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặc biệt quan tâm vấn đề này.

Theo đó, phải thực hiện tốt quy hoạch đất quốc phòng, điều này đã được thể hiện trong nhiều văn bản, trong đó có Luật Đất đai, gần đây nhất là chiến lược quân sự và quốc phòng liên quan xây dựng tiềm lực và thế trận có tăng cường quản lý đất quốc phòng; cương quyết xử lý những tồn đọng, thiếu sót trong quản lý.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng cho hay, đất quốc phòng có tính lịch sử và có nguồn gốc đa dạng nên cần được quản lý và sử dụng tốt. Thực tế, một số vị trí đất quốc phòng chưa được sử dụng ngay, hoặc được đưa vào sản xuất, phục vụ kinh tế quốc phòng nhưng có thiếu sót, đối với những thiếu sót đó sẽ được xử lý nghiêm túc.

Riêng đối với vấn đề sử dụng đất quốc phòng cho mục đích kinh tế, tinh thần chung của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng là thực hiện theo kết luận của Chính phủ, quy hoạch lại các đơn vị có gắn nhiệm vụ quốc phòng với kinh tế. Những đơn vị nào làm kinh tế đơn thuần, Bộ sẽ tổ chức cổ phần hóa theo tinh thần phải quản lý chặt chẽ tài sản của Nhà nước, trong đó có đất đai, trụ sở…

Sử dụng đúng mục đích

Vừa qua, Đoàn giám sát của Quốc hội đã làm việc với Bộ Quốc phòng về vấn đề quản lý và sử dụng đất quốc phòng. Theo đó, các quy hoạch về quản lý đất quốc phòng phải kết hợp chặt chẽ theo chỉ đạo của Chính phủ và với địa phương để quản lý, quy hoạch cho thời bình và cho tình huống bảo vệ Tổ quốc. Quy hoạch đến đâu giữ vững đến đó, tuyên truyền để cả hệ thống chính trị và nhân dân nhận thức sâu sắc, trách nhiệm trong việc ưu tiên bảo vệ đất quốc phòng. Việc giải quyết theo lộ trình, có bước đi và hiện giải quyết tương đối thuận lợi và đồng thuận cao. Những đơn vị nào làm kinh tế đơn thuần cổ phần hóa theo tinh thần phải quản lý chặt chẽ tài sản của Nhà nước, trong đó có quản lý đất quốc phòng.

Đối với vấn đề gây bức xúc dư luận gần đây về việc quản lý và sử dụng đất quốc phòng, theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, quan điểm chung đất đai là của Nhà nước giao cho quân đội quản lý thực hiện nhiệm vụ đất quốc phòng thì phải được sử dụng đúng mục đích, gồm sử dụng trước mắt, quy hoạch xây dựng lâu dài đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng làm tốt công tác lãnh đạo và tuyên truyền để thống nhất về nhận thức và tư duy mới, trong đó có quản lý và quy hoạch đất quốc phòng.

Đặc biệt, cương quyết xử lý vụ việc sai phạm trong quản lý đất quốc phòng, cả về trách nhiệm lãnh đạo của chỉ huy các cấp trong quản lý đất quốc phòng nhằm không để lấn chiếm, xâm phạm, sử dụng sai mục đích; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các tồn đọng theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Việc xử lý cơ bản theo đúng tiến độ và chỉ đạo của Chính phủ.

Ngoài ra, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chấp hành nghiêm các kết luận của Đảng và Chính phủ về một số thiếu sót, khuyết điểm. Đến nay, rà soát cơ bản khu vực đất có sai phạm trong sử dụng. Tinh thần là kiểm điểm và xử lý, kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức và cá nhân với quyết tâm chấp hành Hiến pháp, pháp luật, chấp hành chỉ đạo của Đảng và không có vùng cấm. Việc xử lý cũng công khai, minh bạch, thông tin rõ ràng tới báo chí.

Nguyễn Thúy ghi
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang