PHÁP LUẬT
Cập nhật 21:49 | 22/02/2020 (GMT+7)
.
Bạn đọc viết

Chia sẻ, khai thác đúng mục đích

07:53 | 15/05/2019
Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chỉ phục vụ việc đăng ký hộ tịch hay được các tổ chức, cá nhân khác có quyền được khai thác là vấn đề được nhiều sự quan tâm xung quanh dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Theo đề xuất của dự thảo sẽ điều chỉnh các nội dung có tính nền tảng của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử như kết cấu; phân cấp quản lý tài khoản, quyền cụ thể của các loại tài khoản quản trị ở Bộ Tư pháp, ở các Sở Tư pháp, quy định về nguồn dữ liệu cung cấp cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; quy trình kết nối, các trường dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với các cơ sở khác, đặc biệt là với cấp số định danh cá nhân. Riêng việc kết nối, cấp số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh, sẽ thể chế hóa Quy chế tạm thời giữa Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp và Cục Cảnh sát quản lý về trật tự hành chính, Bộ Công an.

Ngoài việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử cho công tác quản lý hộ tịch nói chung, đăng ký hộ tịch nói riêng, trong quá trình soạn thảo dự thảo nhiều ý kiến cho rằng, với một “tài sản” lớn bao gồm các trường thông tin nhân thân của một cá nhân kể từ khi khai sinh đến lúc khai tử thì cần sử dụng, vận hành cở sở này một cách lợi ích nhất, thiết thực nhất. Hiện theo đề xuất của dự thảo thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu được khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử ở các mức độ khác nhau. Chẳng hạn, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội có quyền yêu cầu cung cấp thông tin từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử để phục vụ yêu cầu quản lý hoặc giải quyết sự việc cụ thể (như xác định tình trạng hôn nhân, độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự); tổ chức, cá nhân khác có quyền yêu cầu khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử để phục vụ mục đích công ích (kế hoạch đào tạo, tiêm chủng, cấp thẻ bảo hiểm y tế…), kinh doanh dịch vụ hoặc để kiểm tra, khẳng định tính xác thực của thông tin cá nhân đã cung cấp. Như vậy, dự thảo đã đề xuất theo hướng “mở” nhằm khai thác tối đa nguồn tài nguyên sẵn có của cơ sở dữ liệu.

Bên cạnh việc quy định quyền của các cá nhân, tổ chức trong việc khai thác thông tin, thì dự thảo cũng đã quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trong trường hợp thủ tục hành chính cần có giấy tờ/thông tin hộ tịch thì có trách nhiệm kết nối, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (bằng hình thức phù hợp), không được yêu cầu người dân nộp giấy tờ hộ tịch (không được yêu cầu nộp trích lục khai sinh, kết hôn, trích lục cải chính, thay đổi hộ tịch…). Đồng thời, việc sử dụng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử còn để thực hiện báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất, thay thế việc điều tra dân số. Như vậy “quyền và nghĩa vụ” cần được gắn liền trong quá trình chia sẻ, kết nối và khai thác thông tin, việc khai thác cần đúng mục đích và cần quy định rõ chế tài khi sử dụng thông tin được chia sẻ không đúng mục đích. Hơn nữa, như trên đã đề cập Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là “đầu vào” nền tảng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính vì thế không phải tất cả mọi thông tin đều được chia sẻ và khai thác. Nghĩa là đối với từng lĩnh vực cụ thể sẽ cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực đó, chẳng hạn như quản lý dân cư, hay bảo hiểm xã hội hoặc việc trích xuất thông tin cá nhân để xác định tình trạng nhân thân.

Phạm Hải
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang