PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:46 | 05/06/2020 (GMT+7)
.

Giải pháp cấp bách thống nhất quản lý chất thải rắn

08:27 | 12/04/2019
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 09 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN - MT) Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 849 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 09/2019 của Chính phủ về thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn.

Rà soát, sửa đổi văn bản pháp luật

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, cùng với sự gia tăng dân số mạnh mẽ và sự hình thành, phát triển vượt bậc của các ngành nghề sản xuất trong thời gian qua, một mặt thúc đẩy phát triển KT - XH, mặt khác đã làm gia tăng nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, nguyên vật liệu, năng lượng và cũng làm gia tăng nhanh chóng lượng chất thải rắn phát sinh. Chất thải rắn tăng nhanh chóng về số lượng, với thành phần ngày càng phức tạp đã và đang gây khó khăn cho công tác quản lý, xử lý. Trước thực trạng đó, nhằm đáp ứng yêu cầu trong công tác bảo vệ môi trường theo tinh thần Luật Bảo vệ môi trường và Nghị quyết số 09 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TN - MT Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 849 ban hành Kế hoạch triển khai nghị quyết của Chính phủ về thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn.


Thứ trưởng Bộ TN - MT Võ Tuấn Nhân khảo sát thực tế một số nhà máy xử lý rác thải

Theo đó, trước hết Bộ sẽ rà soát, trình ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý nhà nước về chất thải rắn theo hướng Bộ TN - MT là đầu mối, thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn trên phạm vi cả nước. Cụ thể, Bộ sẽ tổ chức tổng hợp, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý chất thải rắn; phân tích hiện trạng và đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn; Tổ chức các cuộc họp, hội thảo và lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan về nội dung báo cáo rà soát và các đề xuất sửa đổi, bổ sung; Xây dựng trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định có liên quan đến chất thải rắn theo hướng Bộ TN -MT là đầu mối thực hiện, thực hiện thống nhất quản lý về chất thải rắn. Việc rà soát, sửa đổi văn bản pháp luật kết thúc vào tháng 6.

Báo cáo thực trạng quản lý địa phương chất thải rắn

Vẫn theo ông Nhân, sau khi sửa đổi văn bản pháp luật sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá toàn diện thực trạng công tác quản lý chất thải rắn hiện nay và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý. Ông Nhân cho rằng, để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ TN - MT yêu cầu các địa phương báo cáo về công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn để bước đầu nắm bắt thông tin tổng quát. Đồng thời, Tổng cục Môi trường tổ chức các đoàn công tác làm việc với các địa phương để rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước của các địa phương. Tổng cục Môi trường và Sở TN - MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ rà soát, đánh giá hiện trạng các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương. Trong đó, Tổng cục Môi trường sẽ tiến hành rà soát, đánh giá các cơ sở xử lý chất thải có công nghệ phù hợp, những điểm nóng về môi trường.... Sở TN - MT các tỉnh rà soát, đánh giá các cơ sở còn lại trên địa bàn. Việc triển khai kiểm tra, đánh giá bắt đầu trong tháng 4 và trước ngày 30.5, các Đoàn công tác gửi báo cáo kết quả về Tổng cục Môi trường để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ. Sau khi có báo cáo của các địa phương và kết quả điều tra, khảo sát, một hội thảo về mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sẽ được tổ chức.

Xây dựng 3 đề án liên quan chất thải rắn

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh: Căn cứ vào kết quả của các nhiệm vụ nêu trên, Bộ TN - MT sẽ xây dựng Đề án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Đề án này tập trung vào hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý chất thải rắn; phát triển nguồn nhân lực bảo đảm yêu cầu quản lý; tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý chất thải rắn; huy động nguồn lực toàn xã hội trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn; nghiên cứu, xây dựng và triển khai các mô hình quản lý về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; thí điếm các mô hình về đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải tại một số địa phương, trong đó giao Bộ TN - MT là cơ quan thực hiện tổ chức đấu giá dịch vụ xử lý chất thải; tăng cường xây dựng và triển khai các hoạt động truyền thông, đào tạo, nâng cao năng lực; xây dựng và triển khai mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Ngoài ra, Bộ TN - MT còn thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án tăng cường quản lý rác thải nhựa ở Việt Nam và xây dựng Đề án về truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về chất thải rắn”, Thứ trưởng Bộ TN - MT Võ Tuấn Nhân cho biết thêm.

 Tháng 6.2019 Bộ TN - MT sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc về chất thải rắn để bàn về các chủ trương, giải pháp cấp bách về quản lý chất thải rắn. Việc tổ chức và nội dung của hội nghị sẽ được xây dựng căn cứ trên kết quả của hoạt động rà soát, đề xuất sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật; kết quả rà soát, đánh giá thực trạng quản lý chất thải của các địa phương hiện nay (bao gồm hiện trạng giảm thiểu, phát sinh; các mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý; quy hoạch xử lý chất thải rắn; rà soát các quy định về định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn; các cơ chế tài chính hiện nay đang áp dụng tại các địa phương); các mô hình quản lý, công nghệ và danh mục công nghệ xử lý chất thải rắn ưu tiên áp dụng tại Việt Nam; kinh nghiệm của Hàn Quốc trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Sau hội nghị, Bộ TN - MT sẽ xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về các giải pháp cấp bách để tăng cường công tác quản lý chất thải rắn

Thứ trưởng Bộ TN - MT VÕ TUẤN NHÂN

NHẬT ANH
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang