PHÁP LUẬT
Cập nhật 19:59 | 30/03/2020 (GMT+7)
.
Sổ tay

Môi trường và tính cấp bách

08:27 | 11/04/2019
Ngày 1.10.2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1788/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020. Mục tiêu chung của Kế hoạch là: “Rà soát, phát hiện và tập trung xử lý triệt để, dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên phạm vi cả nước; hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; phấn đấu đến năm 2020 không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”.

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-TTg đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Đã hình thành được hành lang pháp lý tương đối hoàn thiện các quy định pháp luật về xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thể hiện trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Nhờ đó, việc xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đạt nhiều kết quả khả quan. Đến nay, có 407/439 cơ sở theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg đã hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để (chiếm tỷ lệ 92,71%). Đáng chú ý, nhiều địa phương đã quan tâm chỉ đạo, xây dựng kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn; tỷ lệ các cơ sở hoàn thành biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để đã có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó đã góp phần giảm thiểu tác động của ô nhiễm tới cộng đồng.

Tuy vậy, xét theo kế hoạch, mục tiêu Quyết định 1788 của Thủ tướng Chính phủ, đến hết năm 2020 sẽ hoàn thành xử ý các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đến nay cả nước mới chỉ xử lý được gần 65% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng sau 5 năm triển khai quyết định là khá khiêm tốn. Trong số các cơ sở trên toàn quốc còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là các đơn vị dịch vụ công ích phải giải quyết từ nay đến hết năm 2020 là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Bởi theo quy định, đối với các đơn vị công ích, ngoài 50% ngân sách trung ương, các địa phương cũng phải đối ứng 50% ngân sách để xử lý. Tuy nhiên thực tế, rất nhiều địa phương không bố trí được kinh phí.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được tổ chức mới đây tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, giải quyết dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là vấn đề cấp bách và quan trọng, nếu không giải quyết sớm không những tạo dư luận xấu, mà thực tế gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân. Các biện pháp, hành lang pháp lý về xử lý vi phạm cho vấn đề này đã có, vấn đề còn lại là hành động của các ban, ngành, các địa phương có kiên quyết, quyết liệt hay không?

Để bảo đảm thực hiện mục tiêu, kế hoạch đúng lộ trình, Ban Chỉ đạo cần thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng kết hợp với kiểm tra việc xử lý chất thải rắn tại các địa phương, để nắm bắt tình hình thực tế. Qua đó, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; đồng thời, xác định các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng chưa có trong danh mục để tiến hành đầu tư, xử lý kịp thời.

Trần Hải
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang