PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:44 | 02/06/2020 (GMT+7)
.
Sổ tay

Tại sao khó xử lý trách nhiệm cá nhân?

08:33 | 05/04/2019
Báo cáo về kết quả xử lý văn bản trái luật của UBND tỉnh Nghệ An gửi Bộ Tư pháp cho thấy, việc xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức có liên quan là không thực hiện được.

Kết quả kiểm tra 260 văn bản do HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 1.1.2016 đến hết ngày 30.8.2018, Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã phát hiện có 9 văn bản do UBND tỉnh ban hành có nội dung (bao gồm cả thẩm quyền) không phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên. Trừ một văn bản trái luật đã được địa phương kịp thời sửa chữa trước khi Bộ “tuýt còi”, còn lại 8 văn bản, trong đó chủ yếu là văn bản có những quy định không phù hợp với pháp luật như Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 10.10.2016 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn, quy định một số hành vi tổ chức cá nhân phải làm hoặc không làm (mang tính hạn chế cấm đoán) trong việc tổ chức cưới, việc tang và lễ hội không phù hợp với quy định pháp luật (thành lập ban tổ chức lễ tang, bán ấn tính, đặt không quá 3 hòm công đức…). Hay Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn cũng chưa phù hợp với Nghị định số 02/2017NĐ-CP…

 Trong văn bản bị “tuýt còi” này, có 6/8 văn bản đã được điều chỉnh, sửa đổi phù hợp với quy định; còn Quyết định 31/2017 và 32/2017 về quy định đối tượng, mức thu, tổ chức thu và quản lý hạ tầng tại Khu công nghiệp Nam Cấm, UBND tỉnh… xin lùi thời hạn, có thêm thời gian để sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trái luật, chưa phù hợp như trên, chưa gây ra thiệt hại về vật chất hay tiêu cực; chủ yếu xuất phát từ đặc thù của tỉnh, vì mục đích vụ lợi hay cá nhân tổ chức cụ thể nào. Báo cáo này cũng xác định, việc xây dựng VBQPPL về cơ bản được thực hiện đúng quy trình tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Chính vì thế, việc xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức chủ yếu bằng hình thức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu, xây dựng và ban hành văn bản.

Liên quan đến vấn đề này, Khoản 8, Điều 7 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: “Người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định, cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ và tùy mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và quy định khác của pháp luật có liên quan trong trường hợp dự thảo văn bản không bảo đảm về chất lượng, chậm tiến độ, không bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản QPPL được phân công thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế việc xác định lỗi do hạn chế về năng lực hay nhận thức hoặc cố tình vi phạm để xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác tham mưu, ban hành băn bản cũng rất khó thực hiện. Cho đến nay, mới chỉ có một vài trường hợp bị xử lý vì ban hành văn bản trái pháp luật. Vấn đề ở đây có phải là vướng mắc ở việc xác định lỗi đối với các cá nhân liên quan hay không hay do pháp luật chưa được thực hiện nghiêm túc? Đối với những trường hợp chưa xử lý đúng mức trách nhiệm của cá nhân liên quan thì trách nhiệm của Bộ chủ quản được nhìn nhận như thế nào?

Nguyễn Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang