PHÁP LUẬT
Cập nhật 00:20 | 26/08/2019 (GMT+7)
.

Công bố 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực trọng tài thương mại

22:20 | 23/03/2019
Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định số 614/QĐ-BTP công bố 5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Cụ thể, thủ tục hành chính cấp trung ương (cơ quan thực hiện là Bộ Tư pháp) có 2 thủ tục được sửa đổi, bổ sung gồm “Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam” (số B-BTP-277055-TT) và “Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam” (B-BTP-277056-TT).

Hai thủ tục được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 124/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại.

Ở cấp tỉnh (cơ quan thực hiện là Sở Tư pháp) có 3 thủ tục hành chính gồm “Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài” (B-BTP-277038-TT), “Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài” (B-BTP-277039-TT) và “Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam” (B-BTP-277058-TT) cũng được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 124/2018/NĐ-CP.

N. Minh
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
07:59 19/08/2019
Tạo môi trường thật sự dân chủ trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì mới có những văn bản luật chất lượng, làm động lực thúc đẩy sự phát triển đất nước. Đó là vấn đề đặt ra trong sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Quay trở lại đầu trang