PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:54 | 27/02/2020 (GMT+7)
.
Sổ tay

Lại thêm thủ tục?

09:01 | 21/03/2019
Quy định sẽ phát sinh thủ tục hành chính là góp ý của nhiều doanh nghiệp (DN), chuyên gia về dự thảo Thông tư quy định kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới hướng dẫn Nghị định số 139/2018/NĐ-CP đang được Bộ Giao thông - Vận tải lấy ý kiến.

Điều 5.1 của dự thảo quy định nghĩa vụ của đăng kiểm viên thực tập phải “thông báo thời gian, đơn vị thực hành kiểm định xe cơ giới và thông báo khi có thay đổi về đơn vị đăng kiểm về Cục Đăng kiểm Việt Nam”; Điều 5.3 dự thảo quy định nghĩa vụ của đăng kiểm viên thực tập phải “lập báo cáo thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới và gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này”. Đây là hai thủ tục hành chính đã được bổ sung vào dự thảo, trong khi Nghị định số 139 không có quy định về các thủ tục hành chính này. Hơn nữa, Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định, một trong những hành vi bị nghiêm cấm là “Quy định thủ tục hành chính trong thông tư… trừ trường hợp được giao trong luật.”. Hiện hai thủ tục hành chính không được quy định trong Luật Giao thông đường bộ cũng như Nghị định 139/2018. Nếu nhìn ở khía cạnh “sự cần thiết” của thủ tục hành chính thì đại diện nhiều DN cho rằng, khi xin giấy chứng nhận đăng kiểm viên, đăng kiểm viên thực tập đã phải nộp “Văn bản xác nhận thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên của đơn vị đăng kiểm”. Do đó, việc yêu cầu đăng kiểm viên thực tập phải báo cáo hoặc thông báo trong quá trình thực tập là không cần thiết.

Liên quan đến những quy định triển khai xây dựng đơn vị đăng kiểm, Điều 13 dự thảo quy định, trước khi xây dựng đơn vị đăng kiểm thì tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm phải thông báo với Cục Đăng kiểm về vị trí và thời gian xây dựng, sau đó phải đợi Cục Đăng kiểm thông báo mã số đơn vị; phải thông báo cho Cục khi có sự thay đổi thông tin đã thông báo. Có thể thấy đây là những quy định đơn vị đăng kiểm “phải làm”, dự báo sẽ là những quy định chứa đựng giấy phép con. Mặt khác, đây cũng là thủ tục hành chính không được quy định trong Luật Giao thông đường bộ; Nghị định số 139/2018 và hiển nhiên là vi phạm Điều 14 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Hơn nữa, Điều 13.1.a lại yêu cầu DN phải báo cáo cả về nguồn gốc, mục đích sử dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật. Quy định này dẫn đến việc Cục Đăng kiểm sẽ giám sát cả vấn đề quản lý đất đai của DN - vốn không thuộc thẩm quyền, chức năng quản lý của Cục Đăng kiểm. Điều đáng nói, mặc dù quy định thủ tục hành chính, nhưng dự thảo lại không quy định thời hạn giải quyết thủ tục hành chính này.

Nguyễn Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang