PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:54 | 27/02/2020 (GMT+7)
.
Nâng mức vay vốn quỹ việc làm

Bệ đỡ để người dân thoát nghèo

09:01 | 21/03/2019
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9.7.2015 về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. Trong đó, đề xuất tăng gấp đôi mức vay và thời hạn vay ưu đãi giải quyết việc làm.
  Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, thông qua Quỹ Quốc gia về việc làm, đã có nhiều mô hình kinh tế phát triển như mô hình khôi phục làng nghề truyền thống bó chổi ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên; Câu lạc bộ Nông trang xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh; mô hình tổ tiết kiệm và vay vốn của Hội Phụ nữ Đông Thịnh, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; tổ tiết kiệm và vay vốn khối 9 phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Những mô hình này đã góp phần hỗ trợ tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, tạo thu nhập và nâng cao đời sống cho người lao động và gia đình…

Nhiều nhưng chất lượng chưa cao

Triển khai Luật Việc làm, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9.07.2015 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm. Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, mặc dù nguồn vốn không nhiều nhưng hoạt động cho vay của quỹ rất hiệu quả, góp phần quan trọng hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động. Đặc biệt, thông qua quỹ đã hỗ trợ nhiều đối tượng lao động yếu thế như lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, lao động khu vực nông thôn có cơ hội tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi để mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo và tự tạo việc làm cho bản thân, gia đình, cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua quá trình tổ chức thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi có một số hạn chế cần phải sửa đổi, bổ sung như mức vay và thời hạn vay; lãi suất; điều kiện bảo đảm tiền vay; điều chỉnh nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm; thẩm quyền phân bổ nguồn vốn bổ sung cho Quỹ Quốc gia về việc làm từ tiền lãi cho vay.

Tại hội nghị đánh giá kết quả hoạt động cho vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm giai đoạn 2016 - 2018, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết, chất lượng việc làm tạo ra chưa cao, hoạt động cho vay chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, đối tượng cho vay là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thấp. Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, ngân sách nhà nước không cấp bổ sung vốn cho quỹ. Nguồn vốn của quỹ chỉ được bổ sung từ một phần lãi cho vay (10% tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm hàng năm) nên mới chỉ đáp ứng 30 - 35% nhu cầu vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.“Mặc dù đã được quy định trong Nghị định số 61/2015/NĐ-CP nhưng đến nay, ngân sách Trung ương vẫn chưa bổ sung nguồn vốn cho Quỹ quốc gia về việc làm để cho vay lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (đối với người lao động thuộc hộ cận nghèo, người lao động là thân nhân người có công với cách mạng)”, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nói.

Nâng mức vay lên 2 tỷ đồng/dự án

Cũng theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, trong giai đoạn tới, thị trường lao động ngày càng sôi động, phát triển hơn, nhu cầu việc làm chất lượng, bền vững hơn, khởi nghiệp của người lao động, nhu cầu tiếp cận vốn tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, của lao động nông thôn cũng ngày càng lớn... đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức với việc nâng mức vay từ quỹ hỗ trợ việc làm.  Xuất phát từ thực tế trên, hiện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9.7.2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm
Tại dự thảo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng nâng mức vay đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động. Cụ thể, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay 1 dự án tối đa là 2 tỷ đồng và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng. Về thời hạn vay vốn, dự thảo đề xuất nâng thời hạn vay vốn từ không quá 60 tháng lên không quá 120 tháng. Thời hạn vay vốn cụ thể do ngân hàng chính sách xã hội và đối tượng vay vốn thỏa thuận căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn. Về lãi suất vay vốn, dự thảo đề xuất sửa đổi theo hướng tăng lãi suất vay vốn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động từ bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo lên bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật. Về điều kiện bảo đảm tiền vay, dự thảo đề xuất sửa đổi theo hướng nâng mức vay phải có tài sản bảo đảm tiền vay từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng.

Thái Yến
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang