PHÁP LUẬT
Cập nhật 20:57 | 04/06/2020 (GMT+7)
.
Bạn đọc viết

Chồng lấn và kém thuận lợi

08:11 | 28/01/2019
Kém thuận lợi hơn so với văn bản cũ là góp ý của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật (dự thảo), do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lấy ý kiến.

Theo Điều 1 dự thảo thì Thông tư này “quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản gồm xuất khẩu - nhập khẩu giống cây trồng, xuất khẩu - nhập khẩu giống vật nuôi, xuất khẩu - nhập khẩu nguồn gene…, nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật…”. Quy định như vậy dẫn tới cách hiểu là tất cả các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 4 nhóm hàng hóa liệt kê đều phải thực hiện các thủ tục cấp phép theo Thông tư này. Trong khi đó, theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, tại Phụ lục III đã có Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện và Mục III Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Như vậy, có sự chồng lấn trong phạm vi điều chỉnh của văn bản; đồng thời dự thảo lại hướng dẫn chỉ một số loại hàng hóa thuộc 4 nhóm hàng hóa nói trên thuộc diện xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện. Vậy, các nhóm hàng hóa khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ được hiểu là áp dụng theo Nghị định. Cụ thể, dự thảo chỉ hướng dẫn nhóm giống cây trồng - vật nuôi “quý hiếm” xuất khẩu… Góp ý vào vấn đề này, VCCI cho rằng, Ban soạn thảo điều chỉnh quy định tại Điều 1 theo hướng: hoặc là quy định cụ thể ngay trong Điều 1 dự thảo các trường hợp xuất khẩu - nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật phải cấp phép theo trình tự thủ tục quy định tại Thông tư này (căn cứ vào Phụ lục III Nghị định số 69/2018/NĐ-CP); hoặc quy định “một số hàng hóa” tại Điều 1; trong mỗi điều, khoản về cấp phép của mỗi loại sản phẩm trong dự thảo thì quy định rõ về phạm vi của loại sản phẩm phải xin giấy phép.

Liên quan đến những quy định về hồ sơ nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 3, VCCI cho rằng, so với Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm, thì quy định tại dự thảo kém thuận lợi hơn. Đơn cử, theo quy định tại Thông tư 45, trường hợp giống cây trồng nhập khẩu lần thứ 2 trở đi để khảo nghiệm, sản xuất thử thì không cần nộp các loại giấy tờ như tờ khai kỹ thuật, các giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) đã nộp trong lần 1. Trong khi đó, dự thảo đã bỏ quy định về việc miễn nộp các loại giấy tờ này - như vậy khi nhập khẩu lần thứ 2 thì doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ như lần 1.

Ngoài ra, dự thảo còn quy định đối với hồ sơ phải bổ sung “bản sao chụp chứng thực hoặc bản sao chụp mang theo bản gốc để đối chiếu văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận chương trình, dự án đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc dự án được doanh nghiệp phê duyệt theo quy định của pháp luật”. Quy định này chưa thống nhất với quy định của Luật Đầu tư, theo đó chỉ một số ít các dự án đầu tư phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; và không có bất kỳ ràng buộc nào về việc phê duyệt dự án trong nội bộ của doanh nghiệp, chính vì thế, trong đa số doanh nghiệp sẽ không thể cung cấp được loại tài liệu này.

Nguyễn Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang