PHÁP LUẬT
Cập nhật 20:57 | 04/06/2020 (GMT+7)
.
Quy định thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản

Còn mâu thuẫn

09:49 | 27/01/2019
Đấu giá tài sản là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chịu sự điều chỉnh chính của Luật Đấu giá tài sản và Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên, giữa hai văn bản này còn không ít quy định mâu thuẫn, gây khó cho chính cơ quan quản lý.

Áp dụng văn bản nào?

Đặc thù của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và doanh nghiệp (DN) đấu giá tài sản vừa là ngành nghề kinh doanh có điều kiện; vừa tổ chức bổ trợ tư pháp tổ chức đấu giá tài sản. Chính vì lẽ đó, quá trình áp dụng pháp luật cũng có những đặc thù, đòi hỏi những quy định liên quan phải có sự thống nhất. Tuy nhiên, hiện các văn bản liên quan còn có sự chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu quy định cụ thể. Đơn cử, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản quy định, việc thành lập Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - đơn vị sự nghiệp công lập - phải bảo đảm về nguồn nhân lực; hồ sơ thành lập. Trong đó, có Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập phải dự kiến cơ cấu tổ chức, nhân sự, số lượng người làm việc theo vị trí việc làm. Tuy nhiên, đối với doan nghiệp (DN) đấu giá, Luật Đấu giá tài sản chưa quy định cụ thể nguồn nhân lực bảo đảm cho hoạt động của DN, mặt khác Luật Doanh nghiệp cũng chỉ quy định Điều lệ công ty có nội dung về cơ cấu tổ chức quản lý, không quy định bộ phận chấp hành, giúp việc. Đại diện Sở Tư pháp Bắc Ninh nêu thực tế, vì thiếu những quy định cụ thể, nên trong quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động DN đấu giá tài sản, cơ quan đăng ký chưa kiểm soát được các điều kiện cơ bản để thành lập DN đấu giá, nhất là điều kiện về nguồn nhân lực.

Liên quan vấn đề này, Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp đã có Công văn trả lời nghiệp vụ cho các Sở Tư pháp. Theo hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ này, Luật Đấu giá tài sản quy định DN đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức DN tư nhân, công ty hợp danh theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Những nội dung liên quan đến thành lập, tổ chức, hoạt động và chấm dứt hoạt động của DN đấu giá tài sản không quy định tại Luật Đấu giá tài sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về DN. Nhưng, theo Điều 3 Luật Doanh nghiệp, trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của DN thì áp dụng quy định của luật chuyên ngành.

Cần bổ sung tiêu chí

DN đấu giá tư nhân có chủ DN là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc DN; Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc của Công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên; có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản.

Điều 23, Luật Đấu giá tài sản

Khoản 3 Điều 23 Luật Đấu giá tài sản quy định điều kiện đăng ký hoạt động của DN đấu giá tài sản, trong đó có điều kiện về trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản; đồng thời Khoản 1 Điều 25 Luật Đấu giá tài sản quy định trong hồ sơ đăng ký hoạt động của DN đấu giá có giấy tờ chứng minh về trụ sở của DN đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản. Đại diện Sở Tư pháp Quảng Bình cho biết, do Luật Đấu giá tài sản chỉ quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị “cần thiết” nên thực tiễn khi thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động Sở Tư pháp gặp khó khăn trong xác định điều kiện thế nào là cơ sở vật chất, trang thiết bị “cần thiết”. Đặt trường hợp, do không có quy định cụ thể thì việc Sở Tư pháp hướng dẫn điều kiện “cần thiết” về cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm cho hoạt động thì có bị xem là đặt ra các điều kiện ngoài quy định của pháp luật hay không?

Để bảo đảm thống nhất, công khai, minh bạch trong quy trình thẩm định hồ sơ đăng ký thành lập của các tổ chức bổ trợ tư pháp, đại diện nhiều Sở Tư pháp đề nghị quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc ban hành tiêu chí thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động của DN đấu giá tài sản tương tự như Văn phòng công chứng. Theo đó, trên cơ sở quy định của Luật Đấu giá tài sản, Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, UBND cấp tỉnh sẽ quy định cụ thể các tiêu chí thành lập trong đó có tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập DN đấu giá. 

Nguyễn Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang