PHÁP LUẬT
Cập nhật 08:43 | 07/12/2019 (GMT+7)
.
Sửa đổi chính sách giảm nghèo

Đồng bộ, dễ thực hiện

07:26 | 20/01/2019
Đây là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ được ngành lao động, thương binh và xã hội đặt ra trong năm 2019. Bên cạnh đó, sẽ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để năm 2019 giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1 - 1,5%/năm. Riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3 - 4% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020.

Tình trạng tái nghèo có xu hướng giảm

Năm 2018, nhờ sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là sự ủng hộ của người dân, công tác giảm nghèo đạt được nhiều thành tựu. Theo báo cáo của Văn phòng Quốc gia giảm nghèo, dự kiến đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn khoảng 5,35% (giảm 1,35% so với cuối năm 2017). Đặc biệt năm 2018, bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm còn dưới 35% (giảm 5% so với cuối năm 2017). Bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vùng dân tộc và miền núi giảm khoảng 3 - 4% so với năm 2017.

Đánh giá về bức tranh giảm nghèo tại các huyện nghèo, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Ủy ban Dân tộc Võ Văn Bảy cho biết, đã có 8 huyện thoát nghèo trong tổng số 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a; 14 huyện hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a thoát khỏi tình trạng khó khăn, ước đến cuối năm 2018, tỷ lệ nghèo cả nước còn dưới 6%, giảm khoảng 1 đến 1,3% so với cuối năm 2017. Dự kiến, hộ nghèo dân tộc thiểu số so với tổng hộ dân tộc thiểu số giảm 3,06% so với cuối năm 2017, đạt mục tiêu theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các Mục tiêu thiên niên kỷ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (giảm tỷ lệ hộ nghèo 3 - 4%/năm).

Theo báo cáo của Chính phủ về kết quả hai năm (2017 và 2018) thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, hết năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn 6,7% (giảm 1,53% so cuối năm 2016); ước đến cuối năm 2018 còn dưới 6% (giảm khoảng 1 -1,3% so năm 2017). Tình trạng tái nghèo được kiềm chế và có xu hướng giảm tích cực, tỷ lệ tái nghèo trung bình cả nước giảm từ 0,13% (năm 2016) xuống 0,1% (năm 2017). Đặc biệt, có 10 tỉnh, thành phố (trong đó có Hà Nội) duy trì được tình trạng không tái nghèo.

Tích hợp chính sách

  Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, mục tiêu năm 2019 sẽ tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1 - 1,5%/năm. Riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3 - 4% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020. Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5% lần so với cuối năm 2015. Riêng thu nhập đầu người của hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, hộ nghèo dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần.

Tuy nhiên, công tác giảm nghèo vẫn tồn tại không ít những khó khăn, thách thức. Trong đó nổi lên là kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, chênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, nhất là khu vực miền núi phía bắc và Tây Nguyên. Nguồn lực thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo vẫn còn dàn trải, chưa tập trung hỗ trợ đủ độ để tác động làm chuyển biến thực sự đời sống người nghèo dân tộc thiểu số. Các chính sách giảm nghèo đã được tích hợp bước đầu nhưng vẫn còn dàn trải, thiếu tính hệ thống. Tỷ lệ tái nghèo bình quân ở mức 5,1%/năm, tỷ lệ hộ nghèo phát sinh tương đối lớn, bằng 22,98% so với tổng số hộ thoát nghèo. Bên cạnh việc chuyển đổi phương thức hỗ trợ người nghèo từ cho không sang hỗ trợ có điều kiện, có hoàn trả thực hiện ở các địa phương còn thấp.

Chia sẻ về vấn đề này, Chánh Văn phòng Quốc gia giảm nghèo Ngô Trường Thi cũng thẳng thắn cho rằng, một dấu ấn đáng ghi nhận là chúng ta bắt đầu chuyển cách thức hỗ trợ người nghèo. Từ hỗ trợ theo hình thức áp đặt từ trên xuống, chuyển hướng sang tạo hành lang pháp lý, tạo cơ chế hướng dẫn thực hiện và giao phân cấp mạnh cho địa phương, cộng đồng tổ chức thực hiện. “Tất nhiên, kết quả đạt được chưa nhiều nhưng đây là một bước để chúng ta thay đổi cách thức hỗ trợ. Năm 2019 để đạt được mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1 - 1,5%/năm, rà soát tổng hợp để tích hợp chính sách tránh chồng chéo; tập trung làm tốt công tác điều phối với các bộ, ngành; địa phương và các cơ quan truyền thông. Phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch 2019. Về hướng dẫn nghèo đa chiều liên quan đến bộ, ngành đề nghị các bộ triển khai thực hiện. Nhiệm vụ trọng tâm phục vụ giám sát quốc hội và chuẩn bị xây dựng mục tiêu 2021 - 2025” - ông Thi cho biết.

Cũng theo ông Thi, một trong những nhiệm vụ quan trọng của năm 2019 là tập trung khắc phục tình trạng trục lợi chính sách; đẩy nhanh rà soát, sửa đổi chính sách giảm nghèo, tích hợp chính sách thuộc các lĩnh vực bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, dễ theo dõi, dễ thực hiện. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp xã, huyện, đặc biệt là các xã nghèo, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo.

Thái Yến
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang