PHÁP LUẬT
Cập nhật 20:47 | 17/08/2019 (GMT+7)
.
Sổ tay

Sức hút cho hòa giải cơ sở

09:16 | 04/12/2018
Hòa giải ở cơ sở là một hoạt động xã hội hóa công tác quản lý xã hội của Nhà nước. Theo đó, khi cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở thì được khuyến khích tham gia vào tổ hòa giải - tổ chức tự quản tại cộng đồng, để giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật phát sinh tại cộng đồng dân cư. Chính vì lẽ đó, hoạt động này rất cần sự đồng hành, quan tâm của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Sau gần 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, trung bình mỗi năm ở cơ sở hòa giải thành hơn 100.000 việc, đồng thời góp phần xây dựng khối đoàn kết toàn dân. Trong trường hợp phải yêu cầu tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án thì quá trình tố tụng cũng được rút ngắn rất nhiều; các chi phí, lệ phí tố tụng sẽ giảm đáng kể so với việc giải quyết bằng tòa án. Điều đáng nói, quá trình hòa giải cũng chính là quá trình phổ biến, tuyên truyền pháp luật, từ đó các bên hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình để từ đó có xử sự phù hợp với quy định pháp luật.

Ngoài những quy định khuyến khích người hiểu biết pháp luật tham gia vào công tác hòa giải cơ sở thì Luật Hòa giải cơ sở và các văn bản hướng dẫn cũng đã có những quy định khuyến khích cá nhân, tổ chức đóng góp, hỗ trợ cho hoạt động hòa giải cơ sở. Đơn cử, tại Điều 3, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP quy định, tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở được Nhà nước cung cấp thông tin miễn phí về chính sách, pháp luật liên quan; được khen thưởng khi có đóng góp, hỗ trợ tích cực cho công tác hòa giải ở cơ sở… Dù quy định đã có, song thực tiễn cho thấy, hòa giải cơ sở chưa thực sự thu hút những người hiểu biết pháp luật ở cơ sở. Có nhiều lý do được đề cập tới, trong đó đặc biệt là thiếu sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, đến những quy định thiếu tính khả thi, thiếu điều kiện bảo đảm thực hiện (tài chính, nhân lực…). Chính vì thiếu những điều kiện cần và đủ đó nên hoạt động hòa giải cơ sở thiếu “chất kết dính”. Theo thống kê của Bộ Tư pháp năm 2017 có, 28.006/651.215 hòa giải viên (chiếm tỷ lệ 4,3%) có trình độ chuyên môn luật. Việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên không thể thực hiện được trong một sớm một chiều; hơn nữa đang bị hạn chế về ngân sách bố trí cho việc đào tạo, bồi dưỡng. Trong bối cảnh đó, một trong những giải pháp được đưa ra tại Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2018 - 2022” là xây dựng cơ chế, chính sách vận động, thuyết phục đội ngũ luật sư, luật gia, người đang và đã từng là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, thẩm tra viên trong cơ quan tiến hành tố tụng, cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn đang thường trú ở cơ sở, tham gia làm hòa giải viên hoặc tham gia các hình thức hòa giải khác. Tuy nhiên, không thể thu hút đội ngũ này khi mà các lĩnh vực bổ trợ khác (luật sư, công chứng, thừa phát lại…) cũng đang có nhiều chính sách ưu đãi dành cho họ và hoạt động hòa giải vẫn giữ nguyên mức thù lao hỗ trợ tối đa là 200.000 đồng/việc. Do vậy, nên chăng cần điều chỉnh mức thù lao hỗ trợ, đồng thời dành nguồn tài chính cho việc đào tạo, bồi dưỡng số lượng hòa giải viên hiện có.   

Nguyễn Minh
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Quay trở lại đầu trang