PHÁP LUẬT
Cập nhật 21:49 | 22/02/2020 (GMT+7)
.
Sổ tay

Cần cơ chế khuyến khích

07:52 | 07/11/2018

Đặc thù hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) là hoàn toàn miễn phí đối với người thụ hưởng, người thực hiện không được nhận bất kỳ khoản thù lao, lợi ích vật chất hoặc lợi ích nào khác từ người được TGPL. Điều này hoàn toàn khác với các dịch vụ có thu phí trong các hoạt động y tế, giáo dục, bổ trợ tư pháp khác như công chứng, luật sư… Tuy nhiên, vướng mắc nhất hiện nay là số lượng luật sư so với dân số còn chiếm tỷ lệ thấp, phát triển mất cân đối giữa các khu vực thành thị - nông thôn, miền núi - đồng bằng, một số địa phương ở miền núi đội ngũ luật sư rất hạn chế (như Lâm Đồng, Bắc Kạn, Điện Biên, Kom Tum, Hà Giang...), trong khi đây là nguồn lực quan trọng của hoạt động TGPL. Hơn nữa, hiện chưa có cơ chế khuyến khích hữu hiệu thu hút lực lượng này tham gia vào hoạt động TGPL.

Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 đã quy định, nhà nước phải có chính sách thu hút các nguồn lực thực hiện trợ giúp pháp lý, hỗ trợ, khuyến khích, ghi nhận và tôn vinh các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp cho hoạt động TGPL. Trong quá trình này, các tổ chức cấp dịch vụ TGPL của Nhà nước vẫn thực hiện việc cung cấp dịch vụ; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội. Do đó, trong lĩnh vực này, chuyển giao cho các lực lượng xã hội thực hiện không phải là tư nhân hoá và cũng không phải là Nhà nước “khoán trắng, mà chính là đa dạng hóa, xã hội hóa nguồn lực tham gia hoạt động này. Chính vì thế, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn, đã giao quyền xác định mức độ tham gia của các lực lượng xã hội vào hoạt động trợ giúp pháp lý, cho cơ quan quản lý trợ giúp pháp lý ở địa phương. Việc giao quyền này sẽ góp phần giải quyết tình trạng “áo khoác chung” cho tất cả các địa phương trên toàn quốc. Cụ thể, căn cứ yêu cầu TGPL và thực tiễn tại địa phương (bao gồm nhu cầu trợ giúp pháp lý, nguồn lực thực hiện và khả năng cung ứng dịch vụ của lực lượng nhà nước) để xác định mức độ thu hút các tổ chức, cá nhân xã hội tham gia TGPL. Khi giao quyền cho địa phương căn cứ vào khả năng đáp ứng nhu cầu TGPL của Trung tâm TGPL nhà nước dựa trên kết quả thực hiện vụ việc TGPL của năm trước, số lượng trợ giúp viên pháp lý, số lượng luật sư ký hợp đồng và nguồn lực khác của Trung tâm.

Như vậy, đây là mô hình hỗn hợp giữa Nhà nước và các lực lượng xã hội cùng thực hiện TGPL. Đây cũng là xu hướng phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên, để mô hình này phát huy hiệu quả như mong muốn thì cần có cơ chế ưu tiên, ưu đãi về cơ sở vật chất, kinh phí cho các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Bởi, TGPL là một dịch vụ pháp lý không có thu, hoàn toàn miễn phí đối với người thụ hưởng, vì vậy cần thiết phải có cơ chế ưu tiên, ưu đãi để huy động nhiều hơn nữa các tổ chức, cá nhân tham gia. Đồng thời, các quy định về vinh danh, khen thưởng cho các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật, luật sư có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động TGPL.

Phạm Hải
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang