PHÁP LUẬT
Cập nhật 13:34 | 05/06/2020 (GMT+7)
.
Giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

Tăng kết nối, tăng tiện lợi

09:03 | 11/10/2018
Mặc dù công tác triển khai thí điểm trao đổi thông tin theo hình thức điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai đã được triển khai, tuy nhiên hiện vẫn có tình trạng vừa trao đổi bằng hình thức điện tử vừa trao đổi bằng hồ sơ giấy… Để khắc phục những hạn chế này, cần có sự thống nhất một đầu mối kết nối điện tử; để tăng kết nối, tăng tiện lợi cho người dân.

Còn trao đổi hồ sơ bằng giấy

Hiện nay, đã có thêm một số tỉnh, thành phố đề nghị được Tổng cục Thuế và Tổng cục Đất đai hỗ trợ triển khai mô hình kết nối liên thông điện tử như: Đồng Tháp, Long An, An Giang, Bình Thuận; Đồng Nai, Lâm Đồng, Thừa thiên - Huế, Cà Mau, Đắk Lắk, Tiền Giang, Phú Yên.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính Nguyễn Đại Chính, trước đây việc chuyển thông tin giữa cơ quan thuế và đăng ký đất đai được thực hiện thủ công, chưa có sự kiểm tra, kết nối với các thông tin của hồ sơ liên quan đến thửa đất và người nộp thuế nên còn mất nhiều thời gian, chi phí, nhân lực và có thể gặp sai sót trong tính toán. Khắc phục những vấn đề trên, năm 2015, Bộ Tài chính cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thí điểm việc kết nối trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử giữa các văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan thuế. Theo đó, 8 tỉnh, thành phố được chọn để thí điểm là: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bình Dương, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu và Trà Vinh.

Đến nay, sau 3 năm triển khai thực hiện kết nối thông tin điện tử giữa hai ngành trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất của cá nhân đã mang lại nhiều kết quả tích cực: Đối với người dân, thời gian giải quyết hồ sơ đã giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày. Đối với công tác quản lý nhà nước, cách làm trên đã nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác về giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người sử dụng đất; hỗ trợ, tạo thuận lợi cho cán bộ xử lý hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính về đất đai cho người sử dụng. Tại 8 tỉnh, thành phố triển khai thí điểm, đến nay một số tỉnh đã hoàn thành việc triển khai trên toàn địa bàn với tỷ lệ hồ sơ đăng ký đất đai được tiếp nhận và giải quyết bằng phương thức trao đổi thông tin điện tử liên thông rất cao: Tại Bình Dương, 9/9 địa bàn cấp huyện đã triển khai với tổng số hồ sơ trao đổi theo hình thức điện tử là 65,3% và 82,95% trong số đó được trả kết quả điện tử; Đà Nẵng có 7/8 địa bàn cấp huyện với tổng số hồ sơ trao đổi theo hình thức điện tử là 85,61% và 98,40% trong số đó được trả kết quả điện tử…

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai phát sinh nhiều vướng mắc: Một số tỉnh chưa triển khai toàn diện hoặc tỷ lệ hồ sơ điện tử còn thấp; lộ trình triển khai chậm, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu theo các nghị quyết của Chính phủ. Đơn cử, TP Hồ Chí Minh mới chỉ triển khai kết nối điện tử tại 10/24 địa bàn cấp huyện; Bà Rịa - Vũng Tàu 5/8 địa bàn cấp huyện. Riêng TP Hà Nội, mặc dù đã triển khai cả 30/30 địa bàn cấp huyện nhưng việc trao đổi lại theo hình thức gửi file scan hồ sơ qua thư điện tử, chưa sử dụng việc kết nối trao đổi trực tiếp bằng ứng dụng điện tử. Vì vậy hiệu quả liên thông theo đánh giá còn khá hạn chế.

Mặt khác, về đầu mối kết nối, trao đổi thông tin của cơ quan đăng ký đất đai với cơ quan thuế, hiện nay việc phân cấp quản lý xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai giữa hai cơ quan tại từng tỉnh có sự khác biệt. Cơ quan tài nguyên môi trường có nhiều đầu mối luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai sang cơ quan thuế như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Quản lý đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh trực thuộc. Điều này dẫn đến trong quá trình triển khai thí điểm cơ quan thuế vừa trao đổi bằng hình thức điện tử vừa trao đổi bằng hồ sơ giấy. Về cơ sở dữ liệu, hiện một số địa bàn chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính do đó quá trình xử lý hồ sơ phải tạo lập dữ liệu ban đầu làm tăng thêm thời gian và khối lượng công việc…


Ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký đất đai

Đơn giản, liên thông

Thứ trưởng Bộ TN - MT Nguyễn Thị Phương Hoa khẳng định: Việc kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai là một bước đột phá cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân và cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Tuy nhiên, trước những thách thức, vướng mắc, để bảo đảm đạt được mục tiêu: Giảm thời gian đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản xuống còn 20 ngày; bãi bỏ hồ sơ không cần thiết, đơn giản hóa nội dung hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục, thực hiện kết nối điện tử liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng với các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai… các đơn vị, cụ thể là Tổng cục Thuế và Tổng cục Quản lý đất đai cần chủ động rà soát, sửa đổi quy chế phối hợp mẫu giữa cơ quan quản lý nhà nước về đất đai và cơ quan quản lý nhà nước về thuế - tăng sự kết nối để bảo đảm các thủ tục hành chính ngày càng được kiểm soát chặt chẽ và cải cách theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, cắt giảm chi phí, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; quản lý chặt chẽ việc sử dụng chữ ký số để bảo đảm tính pháp lý trong quá trình trao đổi thông tin.

Mặt khác, để trao đổi hồ sơ hoàn toàn bằng phương thức điện tử, đại diện Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính cũng đề xuất, cần có sự thống nhất một đầu mối kết nối với cơ quan thuế. Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh có quy định 1 đơn vị đầu mối thực hiện việc kết nối hệ thống ứng dụng với ngành thuế. Ngoài ra, Tổng cục Quản lý đất đai tiếp tục phối hợp với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính thực hiện rà soát và kiến nghị sửa đổi các quy định về liên thông, kết nối điện tử trong thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng với các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Bảo Hân
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang