PHÁP LUẬT
Cập nhật 19:17 | 07/12/2019 (GMT+7)
.

Bổ sung các nghĩa vụ bảo đảm thanh toán nợ

14:51 | 10/10/2018
Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21.6.2017 của QH về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, đã cho thấy nhiều vấn đề cần tháo gỡ.

Thứ tự ưu tiên

Điều 12 của Nghị quyết quy định, số tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, sau khi trừ chi phí bảo quản, thu giữ và chi phí xử lý tài sản bảo đảm được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ nợ được bảo đảm cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu trước khi thực hiện nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ khác không có bảo đảm của bên bảo đảm. Trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật.


Gian nan thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng

Thực tế, tổ chức thi hành những vụ việc cho ngân hàng mà tài sản chủ yếu là quyền sở hữu công trình, tài sản khác gắn liền với quyền sử dụng đất của Nhà nước cho thuê đang gặp khó khăn, vướng mắc ở giai đoạn xử lý tài sản. Điển hình, xuất phát từ vụ tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại giữa tổ chức ngân hàng với Công ty TNHH D, số tiền phải thi hành trên 30 tỷ đồng và tài sản thế chấp là quyền sở hữu công trình gắn liền trên diện tích đất thuê của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh P, do UBND tỉnh giao quyền cho thuê đất thực hiện dự án khu công công nghiệp. Trong quá trình tiến hành kê biên và xử lý tài sản quyền sở hữu công trình và người mua được tài sản là một công ty có đủ tư cách pháp nhân hội đủ các điều kiện về năng lực tài chính, phù hợp với ngành nghề kinh doanh. Sau khi người mua trúng đấu giá đã nộp đủ tiền cho cơ quan thi hành án và yêu cầu giao tài sản mua trúng đấu giá. Tuy nhiên, người mua trúng thầu cũng không thể hoàn thiện thủ tục sang tên quyền sở hữu công trình và ký lại được hợp đồng thuê đất của nhà nước bởi Công ty TNHH D nợ 500 triệu đồng tiền thuê quyền sử dụng đất của Trung tâm dịch vụ công ích Ban kinh tế tỉnh P. Như vậy, bản chất pháp lý là nợ của người phải thi hành án, nhưng người trúng thầu lại phải chịu, trong khi đó giá trị của tài sản đấu giá không bao gồm khoản nợ nêu trên.

Như vậy, vướng mắc ở đây chính là người mua được tài sản không được ký hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất của Nhà nước để tiếp tục hoạt động kinh doanh. Điều này, không chỉ bị vướng về chi phí đầu tư vào đất, không thu được số tiền án phí theo quy định tại Điều 47 của Luật THADS mà còn dẫn đến việc khiếu nại, tố cáo có khi Chấp hành viên cũng có thể bị khởi kiện ra Tòa án để hủy hợp đồng bán đấu giá hoặc bồi thường thiệt hại do thời gian kéo dài không hoàn thiện được các thủ tục thuê đất lại của Nhà nước hoặc các thủ tục chuyển quyền sở hữu công trình cho người mua được tài sản bán đấu giá…

Luật chồng luật

 Từ ngày 15.8.2017, khi thực hiện việc thanh toán khoản tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, cơ quan THADS ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ nợ được bảo đảm cho tổ chức tín dụng sau khi trừ chi phí cưỡng chế theo quy định của pháp luật về THADS. Đối với các nghĩa vụ khác của người phải thi hành án chỉ được thực hiện thanh toán trong trường hợp khoản tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi phí cưỡng chế. (Công văn số: 3022/TCTHADS-NV1V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14).

Nguyên nhân sâu xa của tình trạng trên chính là giữa các văn bản chuyên ngành liên quan còn mâu thuẫn, chồng chéo; khiến cơ quan THADS đứng giữa không biết giải quyết như thế nào để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người trúng đấu giá. Cụ thể, nếu không thực hiện xong  nghĩa vụ tài chính theo quy định của Luật đất đai năm 2013 – tức là không thu được khoản tiền thuế đất; tiền thuê quyền sử dụng đất của Nhà nước và nghĩa vụ khác … thì các cơ quan chức năng không làm thủ tục thu hồi đất của người phải thi hành án để cho người mua được tài sản thi hành án tiếp tục thuê quyền sử dụng đất hoạt động kinh doanh. Hơn nữa, khi các cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất, chưa thu hồi được số tiền thuê quyền sử dụng đất của người phải thi hành án nên khởi kiện bằng các Bản án, quyết định và tranh chấp yêu cầu cơ quan thi hành án phải giữ khoản tiền bán tài sản để đảm bảo cho khoản tiền thuê đất hoặc không thống nhất thực hiện theo Điều 12 Nghị quyết 42/2017/QH14 gây khó khăn cho cơ quan thi hành án. Hậu quả cuối cùng vẫn là cơ quan THADS không xử lý dứt điểm một số vụ việc thi hành án chủ động về khoản án phí trong các vụ việc thi hành cho Ngân hàng dẫn đến số việc tồn đọng gia tăng theo từng năm. Điều đáng quan tâm, do số tiền án phí trong những bản án, quyết định thi hành án Ngân hàng, tổ chức tín dụng rất lớn có những việc án phí trên 100 triệu đồng; không thoả thuận được để thu khoản án phí theo hướng dẫn của Công văn số 3022/TCTHADS-NV ngày 15.8.2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự, nên sẽ không đủ điều kiện để xem xét giảm hoặc miễn, giảm theo quy định tại điều 61 Luật thi hành án.

Liên quan đến vướng mắc này, nhiều ý kiến cho rằng cần xem xét và sửa đổi Điều 12 của Nghị quyết 42/2017/QH14 phù hợp hơn, nên bổ sung khoản thu án phí, các khoản thuế đất có liên quan đến vấn đề hoàn thủ tục sang tên, chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất… đối với tài sản, quyền sở hữu công trình gắn liền trên quyền sử dụng đất của Nhà nước cho thuê được ưu tiên thanh toán trước khi trả cho Ngân hàng cho  phù hợp hơn với quy định tại Khoản 3, Điều 47 Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nguyễn Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang