PHÁP LUẬT
Cập nhật 21:49 | 22/02/2020 (GMT+7)
.
Sổ tay

Thiếu liên thông

07:20 | 06/10/2018
Với những quy định thiếu tính khả thi cùng với việc áp dụng pháp luật cứng nhắc của cán bộ thụ lý hồ sơ đã khiến cho việc đăng ký giao dịch bảo đảm không có tính kết nối giữa đăng ký tài sản và đăng ký giao dịch bảo đảm.

Điều 28, Nghị định 8020/VBHN-BTP ngày 10.12.2013 về đăng ký giao dịch bảo đảm quy định: Hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc các giấy chứng nhận đã cấp qua các thời kỳ. Đây là quy định “cứng”, điều kiện cần phải có trong hồ sơ, nếu không có giấy tờ này cán bộ cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm sẽ không thụ lý hồ sơ.

Tuy nhiên, trên thực tế quản lý đất đai lại có những tình huống sử dụng khác, do nguồn gốc đất đai đa dạng, trải qua nhiều thời kỳ quản lý; có không hiếm trường hợp đất là sở hữu hợp pháp nhưng lại không có giấy chứng nhận. Hơn nữa, tài sản tham gia giao dịch bảo đảm là quyền sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng trên đất có tài sản gắn liền với đất như nhà ở, công trình xây dựng khác… chưa được thể hiện trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nên khi đăng ký giao dịch bảo đảm chỉ đăng ký về quyền sử dụng đất, hoặc sẽ bị từ chối việc đăng ký giao dịch bảo đảm.

Đây là một trong rất nhiều quy định “khuôn” - không phản ánh đầy đủ thực tiễn cuộc sống đang diễn ra. Nếu tiếp cận theo hướng ghi nhận thực tế sẽ có quy định về hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm, theo hướng mở rộng diện tài sản tham gia giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm. Vướng mắc sẽ lớn hơn khi cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký giao dịch bảo đảm áp dụng cứng nhắc, máy móc, chỉ quan tâm tạo sự thuận lợi, an toàn cho việc quản lý.

Điều này đã khiến không hiếm giao dịch bảo đảm được đăng ký không phản ánh đúng tài sản trên thực tế (trên đất đã có tài sản…), nhưng lại được cơ quan có thẩm quyền đăng ký giao dịch công nhận; hoặc ngược lại. Nhiều trường hợp tài sản trên đất đã có biến động như nhà ở được cơi nới, làm thêm công trình phụ từ trước thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm, nhưng trong đăng ký giao dịch bảo đảm không thể hiện những tài sản này; hoặc tài sản thuộc về hộ gia đình, dù từ khi xác lập giao dịch, đến khi đăng ký giao dịch bảo đảm không biết gồm những ai, thậm chí có trường hợp chính thành viên trong gia đình cũng giải thích khác nhau về thành viên trong hộ theo giấy chứng nhận. Vì thế, đã có một tỷ lệ đáng kể về trường hợp giao dịch bảo đảm dù được đăng ký nhưng vẫn bị vô hiệu. 

Từ vướng mắc này, nhiều chuyên gia pháp lý đã đề xuất, không nên tiếp cận việc đăng ký tài sản, đăng ký giao dịch bảo đảm theo hướng chủ yếu phục vụ cho quản lý, dễ cho cơ quan quản lý; mà phải hướng đến phục vụ các chủ thể có quyền tài sản, bảo đảm an toàn cho các chủ thể bao gồm chủ chủ sở hữu, sử dụng, người có quyền tài sản khác, của giao dịch, quyền và lợi ích của các bên. Nếu làm được điều này sẽ góp phần huy động, thúc đẩy nhiều nguồn lực tài chính vào thị trường, vận hành trên hành lang pháp lý an toàn. Đồng thời, cần quy định việc thực hiện công khai, minh bạch thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản. Một khi đã minh mạch hóa thông tin, tình trạng pháp lý về tài sản thì rủi ro mà các bên có thể gặp sẽ giảm hẳn, thúc đẩy giao lưu dân sự, tăng tính ổn định cho giao dịch.

Nguyễn Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang