PHÁP LUẬT
Cập nhật 21:49 | 22/02/2020 (GMT+7)
.
Sổ tay

Chính danh cho tư pháp cấp xã

08:32 | 03/10/2018
Khoản 2, Điều 8 Thông tư liên tịch số 23/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ đã quy định, UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ các công việc của tư pháp cấp xã, bao gồm xây dựng chương trình, kế hoạch, quyết định, chỉ thị về công tác tư pháp cấp xã trình UBND cấp xã phê duyệt và tổ chức thực hiện; theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương; quản lý, đăng ký hộ tịch; thực hiện một số việc về quốc tịch tại cấp xã theo quy định của pháp luật; phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật...

Như vậy, văn bản này không quy định trực tiếp về công tác tư pháp của UBND cấp xã mà gián tiếp quy định chức năng, nhiệm vụ của UBND cấp xã trong công tác tư pháp thông qua việc bổ sung và giao trách nhiệm cụ thể cho UBND cấp huyện trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ công tác tư pháp của UBND cấp xã theo quy định của pháp luật; nhiệm vụ này được giao cho công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã trực tiếp tham mưu thực hiện. Thực tế triển khai văn bản này cho thấy, việc không quy định một chương riêng hướng dẫn về công tác tư pháp của UBND cấp xã đã gây khó cho chính quyền địa phương trong việc triển khai công tác tư pháp cấp xã, thậm chí có địa phương bố trí cho biên chế tư pháp làm nhiệm vụ khác.

Hiện nay, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã thuộc quyền quản lý, điều động của UBND cấp nên thường xuyên bị điều chuyển công tác, thay đổi nhiệm vụ. Do vậy, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp về góc độ quản lý nhà nước không thể can thiệp được. Ngoài các công việc cụ thể được quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh, còn phải làm nhiều việc khác bao gồm từ tổng hợp đơn thư, tiếp công dân đến theo dõi các hoạt động dân số, trẻ em…

Chính vì thế, một trong những nội dung thu hút sự quan tâm tại dự thảo các Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đã quy định Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp là tổ chức “cứng”; đồng thời bổ sung hướng dẫn về công tác tư pháp cấp xã. Tuy nhiên, để bảo đảm sự thống nhất, tính khả thi của văn bản, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ... cần tiến hành rà soát toàn bộ văn bản pháp luật liên quan đến quản lý công tác tư pháp của UBND cấp xã. Bên cạnh việc hoàn thiện các quy định về phân cấp thẩm quyền rõ ràng, cơ chế làm việc công chức tư pháp - hộ tịch cũng cần bổ sung những quy định về tiêu chuẩn tuyển dụng, chế độ tiền lương, thưởng và phụ cấp, bảo đảm nguồn nhân lực cho chính quyền cấp xã cũng như đời sống của công chức tư pháp - hộ tịch.

Phạm Hải
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang