PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:44 | 02/06/2020 (GMT+7)
.

Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm khi giải quyết thủ tục hành chính

15:44 | 14/09/2018
Các bộ, ngành, địa phương cần chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đặt ra đối với các bộ, ngành, địa phương tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tổ chức sáng 11.9.

Chi phí thực hiện TTHC còn nhiều 

 Nếu cán bộ, công chức không có ý thức lấy người dân làm đối tượng phục vụ, là công bộc của dân sẽ sinh ra nhũng nhiễu, cửa quyền. Các bộ, ngành, điạ phương cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để người dân tiếp cận và thực hiện TTHC trực tuyến càng nhiều, càng tốt. Đồng thời, đẩy mạnh việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình

Theo Báo cáo của Văn phòng Chính phủ, với chủ trương, quan điểm chuyển từ Chính phủ quản lý sang Chính phủ phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; nhằm bao quát toàn diện, bảo đảm tính hiệu quả của việc giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, khắc phục những hạn chế, tồn tại, đồng thời tạo cơ chế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết TTHC, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương phải tổ chức giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa theo hướng nâng tỷ lệ giải quyết “4 tại chỗ”: tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả, phát huy cao nhất hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được cử ra làm việc. Mục tiêu đến hết quý II.2019, tối thiểu 20% Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, 50% Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoàn thành việc thiết lập quy trình điện tử và áp dụng việc theo dõi, giám sát theo quy trình điện tử. Đến năm 2020 các xã vùng sâu, vùng xa cũng phải bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định. Cùng với đó, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Thực tế cho thấy, những năm qua, công tác giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp từng bước có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần hạn chế phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực, nâng cao trách nhiệm và tính minh bạch của các cấp trong giải quyết TTHC tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu, việc đưa các thủ tục vào giải quyết tại Trung tâm hành chính công đã đảm bảo công khai, minh bạch, không có tiêu cực phát sinh. Từ chỗ hồ sơ còn phải chuyển về cơ quan giải quyết, ký duyệt, thì nay đã thẩm định và ký duyệt tại trung tâm. Việc trả kết quả hiện được thực hiện trả tại nhà qua bưu điện và qua mạng. Tính đến nay, Quảng Ninh đã đưa 982/1029 thủ tục vào giải quyết tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh theo nguyên tắc “Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả” chiếm 95,4%, ông Hậu cho biết.

Từ thực tế giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên nhận định, Văn phòng một cửa cơ bản đạt được các mục tiêu: giảm thời gian luân chuyển hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức và cá nhân thực hiện TTHC, từng bước hướng tới mục tiêu tăng dần sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Tuy nhiên, nhiệm vụ kiểm soát tiến độ trong thời gian qua còn gặp một số khó khăn do còn có sự hạn chế, chưa hoàn toàn đồng bộ trong việc sử dụng hệ thống phần mềm và công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị chuyên môn trực tiếp giải quyết TTHC còn chưa đồng đều. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải nhìn nhận, chi phí thực hiện TTHC còn nhiều, cán bộ tiếp nhận, xử lý còn sách nhiễu, gây phiền hà... dẫn đến tạo điều kiện cho bên thứ ba móc ngoặc với cán bộ tiếp nhận, xử lý để trục lợi.

Vẫn còn quá hạn trong giải quyết TTHC

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, người dân còn phản ánh, phàn nàn về trình độ và ứng xử của một bộ phận công chức tại bộ phận một cửa, còn tình trạng để quá hạn trong giải quyết hồ sơ. Điều này cho thấy độ trễ khá lớn từ chính sách đến hành động. Trong quá trình toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ và trình độ dân trí càng được nâng cao thì việc hoàn thiện bộ máy phục vụ nhân dân, nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong các giao dịch giữa người dân và cơ quan nhà nước là nhiệm vụ cấp thiết.

Cũng theo Phó Thủ tướng, Nghị định 61/2018/NĐ-CP ban hành với nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, thể hiện sự thay đổi về chất quan điểm “quản lý là để phục vụ”. Do đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai Nghị định. Cán bộ, công chức cử ra Bộ phận Một cửa phải bảo đảm trình độ chuyên môn thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp, tiến tới thực hiện “4 tại chỗ” đối với những TTHC phổ biến và có số lượng hồ sơ phát sinh lớn.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương cần chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, cần đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC, tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, điạ phương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để người dân tiếp cận và thực hiện dịch vụ công. Đồng thời, đẩy mạnh việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, đặc biệt thông qua chức năng của Cổng dịch vụ công chức tuyến cấp bộ, cấp tỉnh.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông trong triển khai xây dựng Cổng dịch vụ trực tuyến và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thuận tiện, dễ sử dụng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm khả năng kết nối hệ thống Cổng dịch vụ công cấp bộ, tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang