PHÁP LUẬT
Cập nhật 17:11 | 06/06/2020 (GMT+7)
.
Nghề nghiệp luật sư

Quản lý nhà nước và tự quản

09:49 | 09/06/2018
Bên cạnh chế độ tự quản, hoạt động nghề nghiệp luật sư hiện chịu sự quản lý của Nhà nước theo quy định của pháp luật. Làm thế nào kết hợp hài hòa giữa quản lý nhà nước với chế độ tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư là một vấn đề đặt ra không chỉ cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Chất lượng không đồng đều

Tính đến nay, Việt Nam có 12.327 luật sư, với vai trò là “ngôi nhà chung” của giới, thời gian qua Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã phát triển được đội ngũ luật sư tương đối lớn, trung bình mỗi năm tăng gần 1.000 luật sư. Tuy nhiên, số lượng này khó có thể đáp ứng được yêu cầu phải có 18.000 - 20.000 luật sư đến năm 2020 theo Chiến lược phát triển nghề luật sư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1072/TTg ngày 5.7.2011. Hơn nữa, số lượng luật sư hiện chủ yếu tập trung các thành phố lớn như tại Hà Nội (3.363 luật sư), TP Hồ Chí Minh (5.158 luật sư), còn lại có đến 53 đoàn luật sư có số lượng luật sư thành viên dưới 50 luật sư. Điều đáng nói, chất lượng luật sư không đồng đều nên vẫn còn một số vụ việc, một số luật sư vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh thừa nhận thực tế, công tác tự quản của một số đoàn luật sư đôi khi còn chưa đạt yêu cầu, thủ tục gia nhập đoàn luật sư, cấp chứng chỉ hành nghề luật sư còn chậm. Đơn cử, hiện nay tỷ lệ thu phí thành viên của luật sư hiện chỉ đạt từ 65 - 70%. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kinh phí hoạt động chung của Liên đoàn, cũng như tính tự quản của tổ chức này.

Thực tế, việc quản lý của Liên đoàn đối với vấn đề này chưa được chặt chẽ, một số luật sư không đóng phí theo quy định nhưng các đoàn luật sư chưa xử lý kịp thời hoặc có giải pháp chấn chỉnh. Trong khi đó, quy định pháp luật hiện nay chưa rõ, chưa cụ thể công cụ để Nhà nước xử lý các vấn đề phát sinh trong tổ chức, hoạt động của đoàn luật sư khiến việc củng cố, kiện toàn các tổ chức này chưa được thực hiện theo các quy trình thống nhất và đồng bộ.

Thắt chặt đầu vào

Từ tháng 5.2015 đến nay, các đoàn luật sư đã xử lý kỷ luật xóa tên 85 luật sư. Trong đó, có 56 trường hợp vi phạm nghĩa vụ luật sư thành viên; 29 trường hợp còn lại xử lý kỷ luật do vi phạm đạo đức nghề nghiệp luật sư; xử lý kỷ luật bằng các hình thức khác (tạm định chỉ tư cách thành viên, cảnh cáo, khiển trách) 33 trường hợp.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chỉ có thể được nâng cao, khi vai trò tự quản của luật sư và đoàn luật sư được phát huy và tự giác thực hiện. Mặt khác, tổ chức hành nghề, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư có được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, vị thế hay không tùy thuộc có tính chất quyết định vào vai trò tự quản của Đoàn Luật sư và chịu sự quản lý của Nhà nước. Muốn vậy, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần làm tốt hơn nữa vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư ở Trung ương trong việc tập hợp, đoàn kết giới luật sư trong cả nước.

Để làm được điều này, bản thân Liên đoàn cũng như các đoàn luật sư phải có giải pháp phù hợp đối với các trường hợp chậm, không đóng lệ phí; đối với các luật sư vi phạm đạo đức hành nghề luật sư, vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, cần những quy định cụ thể (gắn với chế tài) trong việc Liên đoàn Luật sư Việt Nam thực hiện trách nhiệm báo cáo thực hiện các nhiệm vụ mà Nhà nước giao cho trong công tác tự quản như: Báo cáo về tình hình tổ chức thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý của luật sư thành viên, báo cáo thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của luật sư và báo cáo về việc tổ chức kiểm tra tập sự hành nghề luật sư…

 Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Đỗ Hoàng Yến cho biết, thời gian tới Bộ Tư pháp sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của luật sư với chủ trương siết chặt đầu vào. Cùng với đó, Liên đoàn Luật sư cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, các cơ quan hữu quan xử lý nghiêm các sai phạm để bảo đảm hoạt động của luật sư đúng quy định pháp luật và đạt hiệu quả.

 Từ thực tiễn hoạt động của cơ chế tự quản của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư có thể thấy, một trong những yêu cầu quan trọng mà luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư, cơ quan quản lý là các bên đều phải nhận thức đầy đủ vị trí, tính chất đặc thù nghề nghiệp luật sư. Đó là tính trí tuệ và sự phản biện cao trong hoạt động nghề nghiệp của luật sư. Từ đó, với tư cách là ngôi nhà chung của luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần huy động, thu hút được đội ngũ luật sư, phát huy trí tuệ của các đoàn luật sư, luật sư để tạo sự đoàn kết; đồng thời chú trọng công tác tập sự, nâng cao chất lượng luật sư, chú trọng vấn đề đạo đức nghề nghiệp để giảm thiểu tối đa các vi phạm.

Đối với cơ quan quản lý chỉ cần thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, tăng cường việc thanh tra, kiểm tra định kỳ đối với hoạt động hành nghề của luật sư. Hiện nay, đã xuất hiện tình trạng, một số đối tượng bị kỷ luật, bị cho nghỉ việc ở ngành khác, gian dối hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề nhằm có được vỏ bọc các chức danh bổ trợ tư pháp, nhất là luật sư, để lợi dụng quyền tự do, dân chủ chống đối Nhà nước.

Phạm Hải
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang