PHÁP LUẬT
Cập nhật 08:35 | 08/12/2019 (GMT+7)
.
Thông tư số 34/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mở lối cho du học sinh

08:29 | 01/03/2018
Cùng với việc khẩn trương ban hành các văn bản QPPL hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) thực hiện Luật GDNN, thì việc công nhận văn bằng, chứng chỉ GDNN do cơ sở GDNN nước ngoài cấp được coi là điểm nhấn quan trọng trong cải cách hành chính của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của nhiều người học ở ngoài nước đã và chưa tốt nghiệp.

Mới đây, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 34/2017/TT-BLĐTBXH quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ GDNN do cơ sở GDNN nước ngoài cấp. Thông tư này quy định việc công nhận tương đương đối với văn bằng, chứng chỉ GDNN của người Việt Nam do cơ sở GDNN nước ngoài cấp so với các trình độ đào tạo của GDNN Việt Nam (sơ cấp, trung cấp, cao đẳng). Thông tư đã kịp thời giúp người học đáp ứng được nhu cầu cá nhân của mình trong công việc và thăng tiến nghề nghiệp; các tổ chức, các nhân liên quan yên tâm khi sử dụng lao động Việt Nam đã học tập và có văn bằng, chứng chỉ GDNN ở nước ngoài.

Theo Thông tư này, văn bằng, chứng chỉ của các cơ sở GDNN nước ngoài hoạt động hợp pháp được công nhận tương đương tại Việt Nam và người dân không cần làm thủ tục công nhận văn bằng, chứng chỉ. Đây là một điểm nhấn quan trọng về quan điểm cải cách hành chính của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Cụ thể, bằng, chứng chỉ của người học do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp được công nhận tương đương trong các trường hợp sau đây:

Trước tiên, văn bằng, chứng chỉ được cấp bởi các cơ sở GDNN nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp định về tương đương văn bằng, chứng chỉ hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng, chứng chỉ hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng, chứng chỉ mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên.

Thứ hai, văn bằng, chứng chỉ được cấp bởi cơ sở GDNN nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thực hiện hoạt động GDNN theo quy định trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN đã được cơ quan có thẩm quyền về GDNN Việt Nam cấp.


Ảnh: Thái Bình

Cuối cùng, đối với những người được cấp văn bằng, chứng chỉ không thuộc khoản (1) và khoản (2), nhưng văn bằng, chứng chỉ được cấp bởi cơ sở GDNN hoạt động hợp pháp ở nước ngoài mà các chương trình đào tạo đã được cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước đó công nhận và được phép cấp văn bằng, chứng chỉ, đồng thời phải tuân theo các nguyên tắc: Bảo đảm tương đương về điều kiện trình độ tuyển đầu vào đối với trình độ trung cấp, cao đẳng; tương thích với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo; tương thích về thời lượng học tập tính theo năm học hoặc theo số tín chỉ tích lũy ở cuối khóa học.

3 điểm nhấn nổi bật của Thông tư cho thấy, người có văn bằng, chứng chỉ thuộc các trường hợp nêu trên không phải làm thủ tục công nhận tương đương văn bằng, chứng chỉ. Đặc biệt, người được công nhận tương đương văn bằng, chứng chỉ trong GDNN đồng thời được miễn trừ nội dung đã học khi học liên thông giữa các trình độ trong GDNN. Người có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp có trách nhiệm tập hợp và cung cấp các minh chứng theo quy định của Thông tư này chỉ khi có yêu cầu hợp pháp từ các bên liên quan.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm công khai và cập nhật trên Trang thông tin điện tử Tổng cục GDNN về các cơ sở GDNN nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; các chương trình hợp tác quốc tế của các cơ sở GDNN Việt Nam cấp bằng, chứng chỉ nước ngoài; các hiệp định về tương đương văn bằng, chứng chỉ hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng, chứng chỉ, các điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng, chứng chỉ mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên. Đồng thời, xác định sự tương đương đối với văn bằng, chứng chỉ của người Việt Nam do cơ sở GDNN nước ngoài cấp so với văn bằng, chứng chỉ thuộc các trình độ của GDNN Việt Nam. Cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân liên quan khi có yêu cầu xác minh về các cơ sở GDNN nước ngoài để làm căn cứ cho các bên liên quan xác định tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ do các cơ sở GDNN nước ngoài cấp. Quyết định về việc không công nhận tương đương văn bằng, chứng chỉ của cơ sở GDNN nước ngoài hoạt động không hợp pháp tại Việt Nam và nước ngoài.

Có thế thấy, Thông tư quy định rõ ràng, chặt chẽ nhưng đơn giản và tạo điều kiện cho người học thuận lợi được công nhận văn bằng, chứng chỉ mà vẫn phù hợp với thông lệ quốc tế.

Đỗ Văn Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang