PHÁP LUẬT
Cập nhật 19:59 | 30/03/2020 (GMT+7)
.
Vĩnh Phúc

Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật

23:35 | 16/01/2018
Ngày 16.1, Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của HĐND các cấp tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đánh giá, việc ban hành văn bản QPPL của HĐND tỉnh cơ bản bảo đảm đúng quy trình, thủ tục và thẩm quyền. Các văn bản QPPL do HĐND tỉnh ban hành được thực hiện khá tốt, mang lại hiệu quả rõ rệt, như các văn bản QPPL liên quan đến chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn… được nhà đầu tư, cử tri và nhân dân trong tỉnh ghi nhận, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển KT - XH. Đặc biệt, các văn bản QPPL về an sinh xã hội đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nên sau khi ban hành đi vào cuộc sống.

Tuy nhiên, chất lượng một số văn bản QPPL còn hạn chế; tính minh bạch, thống nhất chưa cao; một số văn bản QPPL quá trình xây dựng hồ sơ trình Thường trực HĐND, HĐND tỉnh còn chậm, chưa đầy đủ; công tác thẩm tra của các ban HĐND tỉnh còn có nội dung chưa sâu; sự phối hợp trong hoạt động thẩm tra giữa các ban chưa hiệu quả; một số văn bản QPPL của HĐND có nội dung chưa phù hợp với tình hình thực tiễn nên sớm phải sửa đổi, bổ sung, thay thế; nguồn nhân lực cho công tác xây dựng văn bản QPPL còn mỏng, thường xuyên biến động…

Để nâng cao chất lượng ban hành văn bản QPPL, các đại biểu cho rằng, cần coi trọng nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, đẩy mạnh phổ biến Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015; thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành, công bố văn bản QPPL; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, theo dõi văn bản QPPL; kịp thời xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan soạn thảo, thẩm định văn bản về chất lượng, tiến độ, trách nhiệm cá nhân trong tham mưu, đề xuất văn bản trái pháp luật. Đồng thời, UBND tỉnh cần sớm có kế hoạch xây dựng chương trình xây dựng văn bản QPPL, phân công cụ thể cho cơ quan chức năng chịu trách nhiệm chuẩn bị và cơ quan phối hợp.

Tin và ảnh: TRỌNG HIẾU
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang