PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:44 | 02/06/2020 (GMT+7)
.

Công bố 03 Nghị quyết được UBTV QH khóa XIV thông qua tại phiên họp thứ 6

18:24 | 03/02/2017
Tại phiên họp thứ 6, UBTVQH khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 333/2017/UBTVQH14 ngày 11.01.2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức; Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH 14 ngày 11.01.2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội; Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH 14 ngày 19.01.2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.
ĐBND
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang