VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 19:40 | 02/06/2020 (GMT+7)
.

Thay đổi cách đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT

10:27 | 18/05/2020
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT. Theo dự thảo một số môn học như Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ... ở cấp THCS, THPT sẽ được đánh giá bằng hình thức nhận xét kết hợp điểm số.

Theo Bộ GDĐT, Chương trình Giáo dục phổ thông mới (2018) được thực hiện từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1 và từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2, lớp 6. Do đó, Bộ GDĐT ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT về đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT cho học sinh học theo Chương trình mới 2018.

Đối với học sinh đang học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5.5.2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT hiện vẫn đang thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo Thông tư 58 cho đến hết năm học 2023-2024.


Nguồn: ITN

Để đổi mới kiểm tra, đánh giá, đa dạng hóa các hình thức đánh giá; tăng cường đánh giá quá trình; khen thưởng toàn diện hoặc theo từng lĩnh vực; bước đầu tiếp cận đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh... Bộ GDĐT đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58.

Trong Dự thảo, đối với đánh giá sẽ kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và điểm số đối với các môn học (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ… trừ Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục), đánh giá bằng điểm số kết quả thực hiện các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng đối với môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành. Đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi, kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trong quá trình học tập môn học quy định trong Chương trình GDPT.

Theo dự thảo Thông tư, hình thức kiểm tra đánh giá gồm kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ.

Hình thức kiểm tra đánh giá thường xuyên gồm: Hỏi – đáp, thuyết trình, viết ngắn (trên giấy hoặc trên máy tính), thực hành, sản phẩm học tập.

Hình thức kiểm tra đánh giá định kì gồm: Bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính; thuyết trình; thực hành; sản phẩm học tập. Mỗi hình thức kiểm tra đánh giá phải có hướng dẫn cụ thể và được thông báo công khai trước khi thực hiện. Số lần kiểm tra đánh giá thường xuyên không giới hạn bởi số điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên quy định tại khoản 4 Điều này.

Kiểm tra đánh giá định kì kết quả giáo dục học sinh sau một giai đoạn học tập, rèn luyện, nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành. Kiểm tra đánh giá định kì gồm có kiểm tra đánh giá giữa kì và kiểm tra đánh giá cuối kì.

Trong mỗi học kì, số bài kiểm tra đánh giá thường xuyên đối với môn học có từ 35 tiết trở xuống/năm học là 2 bài; môn học có từ trên 35-70 tiết/năm học là 3 bài; và môn học có từ trên 70 tiết/năm học là 4 bài. Mỗi môn học có 1 bài đánh giá giữa kỳ và 1 bài đánh giá cuối kỳ.

Đối với các môn học kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và điểm số, điểm trung bình môn học kì là trung bình cộng của điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên, điểm kiểm tra đánh giá giữa kì và điểm kiểm tra đánh giá cuối kì với các hệ số quy định.

Dự thảo quy định, giáo viên bộ môn phải thực hiện kiểm tra đánh giá thường xuyên; tham gia kiểm tra đánh giá định kì theo phân công của Hiệu trưởng…

Những học sinh không đủ số điểm kiểm tra đánh giá theo quy định nếu có lí do chính đáng thì được kiểm tra đánh giá bù bài kiểm tra đánh giá đó với hình thức, mức độ kiến thức, kĩ năng và thời gian tương đương. Việc kiểm tra đánh giá bù được hoàn thành trong từng học kì.

Trường hợp học sinh không có đủ số điểm kiểm tra đánh giá theo quy định mà không có lí do chính đáng hoặc không tham gia kiểm tra đánh giá bù sẽ nhận điểm 0 của bài kiểm tra đánh giá đó.

Dự thảo lấy ý kiến góp ý đến ngày 16.7.2020.

Xuân Tùng
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang