VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 23:46 | 05/06/2020 (GMT+7)
.

Cà Màu kiểm kê di sản văn hóa truyền thống điển hình

22:03 | 29/03/2020

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau, thực hiện Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, trong năm 2018 - 2019, ngành đã tiến hành kiểm kê trên địa bàn 8 huyện, với 1.010 phiếu kiểm kê. Trong đó có 4 di sản thuộc loại hình Tiếng nói, chữ viết, 13 di sản thuộc loại hình Nghệ thuật trình diễn dân gian, 31 di sản thuộc loại hình Tập quán xã hội, 11 di sản thuộc loại hình Lễ hội truyền thống. Bên cạnh đó, đã kiểm kê 32 di sản văn hóa vật thể điển hình của dân tộc Hoa, Khmer. Về số lượng di sản và người thực hành di sản, kết quả kiểm kê cho thấy trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 32 di tích của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 18 di tích của dân tộc thiểu số Khmer; 14 di tích của dân tộc Hoa.


Cà Mau sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa truyền thống điển hình

Trong năm 2020, Sở tiếp tục sưu tầm hiện vật về di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số; giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số tại Cà Mau và xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam dưới hình thức bộ lý lịch di sản và biên tập xuất bản phẩm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, tra cứu, lưu trữ.

Th. Nguyên
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang