VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 20:57 | 04/06/2020 (GMT+7)
.

Đào tạo cử tuyển thay đổi thế nào từ 1.7?

07:57 | 14/03/2020
Trong một giai đoạn nhất định, chính sách đào tạo cử tuyển thể hiện tính ưu việt về tạo nguồn cán bộ tại chỗ cho vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, việc đào tạo tràn lan không bảo đảm chất lượng, cử tuyển sai đối tượng, lãng phí tiền ngân sách, gây nhiều bức xúc trong dư luận. “Từ 1.7 tới, công tác cử tuyển sẽ có một số thay đổi theo Điều 87 Luật Giáo dục năm 2019”, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nguyễn Văn Thanh cho biết.

Hạn chế tình trạng nhập hộ khẩu “nhờ”

 - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) đã hoàn thành dự thảo Nghị định quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, thay thế Nghị định số 134/2006/NĐ-CP. Dự thảo có gì đáng chú ý, thưa ông?

Cử tuyển là việc tuyển sinh không qua thi tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp để đào tạo cán bộ, công chức theo yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế; đào tạo viên chức theo nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập cho các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các dân tộc thiểu số chưa có hoặc có rất ít cán bộ đạt trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp.

- Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7 năm nay. Theo đó, căn cứ Điều 87, Bộ GD - ĐT đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và hoàn thành Dự thảo Nghị định quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, thay thế Nghị định số 134/2006/NĐ-CP. Dự thảo này đang được đăng tải để xin ý kiến rộng rãi của nhân dân. 

Dự thảo Nghị định mới xác định nguyên tắc cử tuyển: Đúng mục đích, đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định; khách quan, công bằng, công khai, minh bạch. Bảo đảm được việc làm cho sinh viên cử tuyển sau khi tốt nghiệp. Chế độ cử tuyển quy định tại dự thảo Nghị định này bao gồm: Tuyển sinh, tổ chức, kinh phí đào tạo cử tuyển; xét tuyển và bố trí việc làm; bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp không chấp hành cam kết.

Cùng với đó, để nâng cao chất lượng đội ngũ cử tuyển, học sinh thuộc đối tượng cử tuyển nếu thi THPT Quốc gia đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đại học, cao đẳng sẽ được ưu tiên. Điều này nhằm bảo đảm tính công bằng và ưu tiên chọn người có tài năng, nâng cao chất lượng đầu vào đối với sinh viên theo học chế độ cử tuyển. Quy định này cũng góp phần giúp học sinh có kế hoạch dài hạn, thúc đẩy động lực học tập và hạn chế việc so bì giữa học sinh khá, giỏi và học sinh trung bình (được tuyển thẳng vào học cử tuyển và bố trí việc làm) trên cùng một địa bàn.


Bên cạnh đó, tiêu chuẩn hưởng chế độ cử tuyển cũng được nâng lên, độ tuổi cũng không quá 22 tuổi để bảo đảm thời gian công tác hợp lý sau bố trí việc làm.

- Cần hội đủ những yếu tố nào để trở thành đối tượng cử tuyển theo dự thảo Nghị định thưa ông?

- Đối tượng cử tuyển là công dân Việt Nam, là người dân tộc thiểu số rất ít người; là người dân tộc thiểu số vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chưa có hoặc có rất ít đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số. Đối tượng phải có hộ khẩu thường trú từ 5 năm liên tục trở lên tính đến năm tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (có cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi, người nuôi dưỡng sống tại vùng này). Quy định này nhằm hạn chế tình trạng nhập hộ khẩu “nhờ” vào các gia đình thân quen, họ hàng.

Bảo đảm ổn định cán bộ vùng kinh tế - xã hội khó khăn

- Một trong những vấn đề được quan tâm nhất hiện nay là khó bố trí việc làm cho người đi học theo chế độ cử tuyển. Dự thảo Nghị định quy định ra sao để giải quyết thực trạng này, thưa ông?

- Dự thảo quy định trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc phối hợp với các cơ sở giáo dục, quy định cụ thể thời gian tối đa sinh viên cử tuyển phải tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Điều đó sẽ phù hợp với thực tế từng ngành học, tính chất và đặc điểm dân tộc, bảo đảm hiệu quả, chất lượng đào tạo.

UBND tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, cử người đi học và tuyển dụng sau tốt nghiệp. Đặc biệt, phải thông báo công khai kế hoạch cử tuyển trước 12 tháng tính đến thời gian nhận hồ sơ đăng ký cử tuyển trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Hàng năm, các cơ sở giáo dục gửi danh sách, bàn giao hồ sơ và bằng tốt nghiệp của người học theo chế độ cử tuyển tốt nghiệp cho UBND cấp tỉnh.

- Theo Dự thảo Nghị định, việc bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo được quy định ra sao?

- Theo Dự thảo Nghị định, người học theo chế độ cử tuyển có quyền được thông tin đầy đủ về chế độ cử tuyển; được cấp học bổng, miễn học phí và hưởng các chế độ ưu tiên khác theo quy định hiện hành của Nhà nước trong thời gian đào tạo; được tiếp nhận hồ sơ để xét tuyển và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Về nghĩa vụ, người học theo chế độ cử tuyển cần cam kết trước khi được cử tuyển và chấp hành sự cam kết với cơ quan cử đi học về việc bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp.

Việc bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo áp dụng với người không chấp hành việc xét tuyển và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp theo cam kết, người có thời gian làm việc sau tốt nghiệp theo vị trí việc làm do UBND cấp tỉnh quy định ít hơn hai lần thời gian được hưởng học bổng và chi phí đào tạo. UBND cấp tỉnh quy định cụ thể mức bồi hoàn và cách thức bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo đối với người học theo chế độ cử tuyển quy định tại Điều 12 của Nghị định này. Điều này nhằm ràng buộc và đảm bảo ổn định cán bộ ở vùng khó khăn như: Bác sĩ, giáo viên, công nhân viên quốc phòng, an ninh...

- Xin cảm ơn ông!

Khải Minh thực hiện
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang